Geduld

9 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 weken geleden

Gebroken maar gezegend (22)

Psalm 13 vers 2: “Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?” Psalm 13 is een zeer korte Psalm, slechts zes verzen, toch gaat de Psalmist van diepe ontmoediging naar het zingen van zijn verlossing. Wat maakte het verschil? Wat is er veranderd in zijn situatie? Tussen deze twee uitersten bevond zich een man die tot de Heer riep! In de verzen 2 en 3 lezen we van zijn diepe...

Lees verder
6 maanden geleden

De profeet Daniël (17)

Bijbelgedeelte: Daniël 4 vers 28-33 Daniël 4 vers 28-30: 28. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. 29. Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. 30. De koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Verzen 25-30 zijn zoiets als een invoeging; het is niet langer...

Lees verder
8 maanden geleden

Het boek Jozua (12) – Afzondering voor God

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 2-9   “Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben” (Joh 17:16). De besnijdenis is een teken onder Gods volk, dat ze werkelijk van Hem zijn, apart gezet voor Zichzelf naar Zijn raadsbesluit. Voor de vader van de gelovigen was het een teken van het verbond, dat God met hem had gesloten (Gen. 17:11). De woorden van de Heer: “Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn”...

Lees verder
10 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (21)

Job 42 vers 5: “Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien.” Heb je ooit iemand horen spreken over het geduld van Job? Als je het verhaal van Job leest, zien we niet alleen geduld in deze man Job, we leren ook over zijn gebrokenheid. Als er ooit iemand was die gebrokenheid ervoer, dan was het zeker Job. De openingshoofdstukken van zijn boek herinneren ons eraan dat de ervaring van...

Lees verder
1 jaar geleden

Wachten met geduld

Psalm 62 vers 2 en 3: “Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.” Eén van de moeilijkste dingen die wij als christenen moeten doen is “in stilte wachten op God alleen”. Wij zijn geneigd te denken aan wachten als passief achterover leunen tot er iets gebeurt. Maar midden in een stormachtige levensgebeurtenis houden we niet van passiviteit....

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (44)

Handelingen 23 vers 12-35 Vers 12-35 Naast het werk van de Heer zien we het optreden van de mens, onder de macht van satan. Meer dan veertig Joden spanden samen om niet te eten of te drinken totdat ze Paulus hadden gedood. Om dit misdadige plan uit te voeren, maakten zij de overpriesters en de oudsten tot vertrouwelingen, en vroegen hen de overste ertoe te bewegen om Paulus bij hen te laten brengen alsof u zijn zaken nauwkeuriger tot beslissing...

Lees verder
2 jaar geleden

Beloningen (3+4)

3. Beloning van trouw in de verwachting van de Heer en in de beproeving Wij lezen in Lukas 12 vers 37: “Gelukkig die slaven die de heer, als hij komt, wakend zal vinden! Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, hen zal doen aanliggen en zal naderkomen om hen te dienen.” Op aarde is de Heer Jezus in het midden van de Zijnen geweest als de Dienaar. Zo zal Hij zijn in heerlijkheid, tegenover hen die trouw op...

Lees verder
3 jaar geleden

Maranatha (deel 2): Waarom nadenken over de wederkomst van Jezus?

Zoals we in het eerste deel hebben gezien, was er een onmiskenbare verwachting, dat Jezus zou terugkeren toen Hij opsteeg naar de hemel. Bijna tweeduizend jaar zijn voorbijgegaan sinds Jezus werd geboren, onderwees, de zieken genas, de doden opwekte, gemarteld en gedood werd, lichamelijk opstond uit het graf, en ten hemel opsteeg. Is, gezien al die tijd, de terugkeer van Jezus iets, waar wij in de 21e eeuw over na moeten denken? Het korte antwoord is een volmondig ja! Noodzakelijkerwijs...

Lees verder
5 jaar geleden

De volharding van de hoop

Vooral wanneer we door moeilijke tijden moeten gaan, wordt onze volharding of geduld door de Heer op de proef gesteld. Jakobus zegt: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen1 bent, terwijl het u aan niets ontbreekt” – “Gelukkig de man die verzoeking verdraagt; want beproefd geworden zal hij de kroon van het...

Lees verder