2 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (21)

Job 42 vers 5:
“Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien.”

Heb je ooit iemand horen spreken over het geduld van Job? Als je het verhaal van Job leest, zien we niet alleen geduld in deze man Job, we leren ook over zijn gebrokenheid. Als er ooit iemand was die gebrokenheid ervoer, dan was het zeker Job. De openingshoofdstukken van zijn boek herinneren ons eraan dat de ervaring van Job begon met een gesprek tussen satan en de Heer. Door dat gesprek verloor Job bijna alles wat hij had: zijn familie, zijn rijkdom en zelfs zijn gezondheid. Tijdens dit alles openbaarde de Heer nooit aan Job het doel van zijn lijden. Job kreeg nooit te horen dat satan zelf zijn motieven om God te dienen in twijfel had getrokken. De vrienden van Job, zelfs zijn vrouw, keerden zich tegen hem toen hij alles verloor. Maar Job vertrouwde op zijn God in de diepste en donkerste periode van zijn leven.

Door het hele boek heen had Job veel te zeggen en veel te vragen. Wanneer we door diepe wateren gaan, is het voor ieder van ons gemakkelijk om vragen te stellen als: “Waarom overkomt mij dit? Waar heb ik dit aan verdiend?” Maar aan het einde van het boek vindt Job niet de antwoorden die hij zocht, maar verliest hij de vragen die hij stelde. Wat Job vond was veel beter dan intellectuele antwoorden op zijn levensvragen, hij leerde zijn God op een veel diepere wijze kennen! Hij verklaart: “Ik weet dat U alles kunt en dat geen doel van U kan worden afgewend. U vroeg: ‘Wie is dit die raad verbergt zonder kennis?’ Daarom heb ik uitgesproken wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij waren, die ik niet wist” (Job 42:2-3).

Hoe reageren wij op de Heer in tijden van gebrokenheid? Hoe zit het als we er helemaal alleen voor lijken te staan, als het lijkt alsof de wereld zich tégen ons heeft gekeerd? Kunnen we nog steeds op Hem vertrouwen? Na alles wat Job heeft meegemaakt, kwam hij aan het einde van zichzelf en met diep berouw zegt hij: “Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien” (Job 42:5). Job had door zijn vele beproevingen en verlies zijn God ervaren als nooit tevoren. Zijn gebrokenheid had hem op een plaats gebracht waar hij de Heer op een andere wijze begon te zien en de Heer spreekt in vers 7-8 vier keer over Job als “Mijn dienaar,” net als aan het begin van het boek (1:8; 2:3). Job aanvaardde zijn gebrokenheid om hem dichter bij zijn God te brengen, en uiteindelijk zorgde de Heer ervoor dat iedereen wist, dat hij was “Mijn dienaar Job”!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW