Gebed

159 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (79)

Het gebed en het werk van de Geest   “Het gebeurde nu, toen … Jezus … en bad, dat … de Heilige Geest … op Hem neerdaalde” (Luk 3:21,22).   Waar ernstig gebeden wordt, bevestigt de hemel het – en dikwijls is het in verband met het werk van de Heilige Geest. De man van het gebed was ook de man die dagelijks van de leiding en de kracht van de Geest van God afhankelijk was. Het verband tussen gebed...

Lees verder
3 weken geleden

Bronnen in het Oude Testament

Bijbelgedeelten: Gen. 16:13,14; 21:14,19; 21:30-32; 24:11,12; 29:2; Ex. 2:15-17; Num. 21:16-18; 2 Sam. 17:18,19; 23:15,16; Spr. 5:15,16.   Het is zeker geen toeval, dat de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw plaatsvond bij een bron. In het Oude Testament spreekt de bron (Hebr. “beer”) op vele plaatsen over Christus. Christus, de Middelaar “En zij gaf de HEERE, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier...

Lees verder
2 maanden geleden

Uren van gebed (05)

Geloof en vergeving   Markus 11 vers 24-25 Doeltreffend bidden kan alleen als we bidden in geloof. “… alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het ontvangt, en het zal u gebeuren” (Mark. 11:24). Wij moeten in eenvoudig geloof en met een waarachtig hart in volle zekerheid bidden, opdat wij ontvangen, waar wij om vragen. Willen onze gebeden de troon van de genade bereiken, dan moeten zij op de vleugels van het geloof gedragen worden en voortkomen...

Lees verder
2 maanden geleden

Uren van gebed (04)

Lange gebedspreken   Prediker 4 vers 17; 5 vers 1-2; Mattheüs 6 vers 7   Echte gebeden melden de Heer niet van alles en nog wat, waarbij bekende zinnen worden herhaald of leerstellige uitspraken worden gedaan, alsof we God beginselen willen uitleggen en Hem over alles willen vertellen. Lange preken en leerstellige gebeden zijn niets anders dan lezingen en verklaringen van mannen op hun knieën, en zijn niet in overeenstemming met het bijbelse patroon van een openbaar gebed. Zulke uitspraken...

Lees verder
2 maanden geleden

Uren van gebed (03)

Concrete gebeden   Lukas 11 vers 1-10   Vaak worden gebedsbijeenkomsten gekenmerkt door doelloosheid en lijken het gebeden in een onsamenhangende wanorde te zijn. Als wij de Schrift zorgvuldig lezen, leren wij dan niet dat wij samen moeten komen met een aantal duidelijke verzoeken of smeekbeden op ons hart om die samen aan God voor te leggen? In elk geval zien we dat deze kenmerken aanwezig waren in de gebedsbijeenkomsten van de Schrift. In het algemeen zien wij, dat de...

Lees verder
2 maanden geleden

Uren van gebed (02)

Eendrachtig gebed   Mattheüs 18 vers 19   Iedere aandachtige lezer van de Schrift zal opmerken welke grote plaats het persoonlijk gebed inneemt in het leven van mannen van God, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, en de indruk zou kunnen worden gewekt, dat persoonlijk gebed alles is wat wij nodig hebben. Wij erkennen echter, dat er speciale beloften van zegen zijn voor gemeenschappelijk gebed, en dat de Heer een bepaalde belofte doet met betrekking tot het...

Lees verder
2 maanden geleden

Uren van gebed (01)

Inleiding   Handelingen 4 vers 31+33   Het boek Handelingen laat ons zien dat gebed en gebedsbijeenkomsten een grote plaats innemen in het leven van de nieuwtestamentische gelovigen en in de samenkomsten. Direct aan het begin van het boek vinden we, dat de discipelen (ongeveer 120) in Jeruzalem in eensgezindheid volhardden in gebed, terwijl zij wachtten op de beloofde komst van de Heilige Geest. Het gebed was één van de vier dingen, waarin de nieuw gevormde gemeente standvastig volhardde ná...

Lees verder
2 maanden geleden

Gebed – Hoe bidden wij (3)?

Bijbelplaatsen: Efeze 6 vers 18; Efeze 1 vers 15; Daniël 6 vers 11   Bidt en smeekt! “terwijl u te allen tijde bidt … met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18). Als u voor de heiligen bidt, moet u voor allen bidden. Ik bedoel niet voor de levenden en de doden. … In de dood, wanneer ze op de bestemming van hun reis zijn, heeft gebed geen zin, want de goddelozen bevinden zich dan beneden en de...

Lees verder
2 maanden geleden

Gebed – Hoe bidden wij (2)?

Psalm 119 vers 37   Bidt ijverig! God ontwierp gebed als een hulp voor ons vlees, niet als een dekmantel voor onze luiheid. Luie bedelaars zijn noch bij Gods deur noch bij de deur van mensen welkom. Wat dan, wilt u in gebed uw handen tot God opheffen en ze dan in uw broekzakken stoppen? Bidt u tegen een hartstocht? En zit u daar en kijkt toe of het vanzelf wel verdwijnt? Zal gebed ook het ene verlangen doden en...

Lees verder
2 maanden geleden

De gelovige en zijn God (3)

Psalm 63 De gemeenschap van de gelovige met God Inleiding Psalm 61 toont ons het gebed van de gelovige tot God. Dit voorrecht wordt vooral gewaardeerd in donkere dagen, wanneer we uit onze nood tot God mogen roepen. Psalm 62 spoort ons aan om te allen tijde op God te vertrouwen. Dit vertrouwen in God dient bij ons te worden verdiept. Hij gebruikt vooral de moeilijke tijden in ons leven, om dit te bewerken. Psalm 63 gaat over de gemeenschap...

Lees verder