Gebed

233 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 dagen geleden

Overdenking Psalm 119 (10)

Psalm 119 vers 17-24 Hoofdstuk 4 Gebeden van de dienaar Gimel, Daleth, He, Waw, Zaijn, Chet, Teth, Jod (vs. 17 tot 80) Gimel Dit couplet laat zien wat het Woord is voor een trouwe dienaar. Het verkwikt. Het is in het hart geschreven en maakt het mogelijk om problemen van buitenaf te overwinnen. Vers 17 tot 24 Na het gebed van de “oudere” hebben we het gebed van de dienaar. Beginnend met het 3e couplet (Gimel), gaat het door tot...

Lees verder
2 maanden geleden

Het boek Jozua (12) – Afzondering voor God

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 2-9   “Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben” (Joh 17:16). De besnijdenis is een teken onder Gods volk, dat ze werkelijk van Hem zijn, apart gezet voor Zichzelf naar Zijn raadsbesluit. Voor de vader van de gelovigen was het een teken van het verbond, dat God met hem had gesloten (Gen. 17:11). De woorden van de Heer: “Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn”...

Lees verder
2 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (10)

Bijbelgedeelte: Efeze 6 vers 18 Jouw hulpbron Beste gelovige vriend, Wat de belangrijkheid betreft doet gebed maar weinig onder voor het Woord van God. Als je een indruk wilt krijgen van hoe belangrijk het is, neem dan je Bijbel en lees het evangelie van Lukas en onderstreep alle plaatsen waar Jezus bad. Onthoud, dat Hij een Goddelijk Persoon was en toch bad Hij vaak hier op aarde. Of lees de brieven van Paulus en wat hij schrijft over bidden: “Nacht...

Lees verder
4 maanden geleden

Job 42 vers 2

Job 42 vers 2: “Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.” Handelingen 26 vers 8: “Waarom wordt het bij u [allen] ongelooflijk geoordeeld als God doden opwekt?” Met betrekking tot wonderen In 1937 durfde de briljante natuurkundige Max Planck te beweren: <<Het geloof in wonderen moet wijken voor de voortdurende vooruitgang en de onomkeerbare krachten van de wetenschap.>> Velen delen dit standpunt vandaag de dag en denken, dat als iemand in wonderen gelooft, dit...

Lees verder
5 maanden geleden

De profeet Daniël (11)

Bijbelgedeelte: Daniel 3 vers 19-23 19. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld, en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abed-Nego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. 20. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abed-Nego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. 21. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken,...

Lees verder
6 maanden geleden

Beproeving en opvoeding

Johannes 9 vers 1-3; Johannes 11 vers 1-6; Johannes 13 vers 6-8; Romeinen 8 vers 18-30; Hebreeën 10 vers 32-39 Meerdere passages in de Bijbel laten zien hoe God omstandigheden in het persoonlijke leven, in het gezin of in de plaatselijke gemeente zo leidt, dat ze ten goede komen voor de Zijnen. Als Hij het goed vindt om een beproeving te sturen, heeft Hij een doel: Hij wil ons vormen voor Zichzelf. Een onderzoek roept veel ‘waarom-vragen’ op in ons...

Lees verder
6 maanden geleden

Het Koninkrijk van God (deel 2)

In de vorige aflevering keken we naar het Koninkrijk van God en zagen we, dat de Heer Jezus in de toekomst als Koning zal regeren. Omdat Hij onze Heer is, en wij onderdanen zijn in Zijn Koninkrijk, staan wij onder het gezag van onze Heer. De heerschappij van Christus Dat betekent, dat Hij aanspraken heeft, Hij heeft rechten en Hij heeft gezag. Hij heeft de controle: “Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; want hetzij...

Lees verder
7 maanden geleden

Paulus in Filippi: Gevangenis, gebed en lofprijzing

Na aankomst in de Romeinse kolonie Filippi ging Paulus met zijn gezelschap naar de rivier voor een gebedsbijeenkomst op de sabbat. Gebed is uiterst belangrijk in Handelingen 16; het wordt genoemd in de verzen 13,16 en 25. De les is duidelijk: waar geen gebed is, is geen kracht. Maar waar kracht is en afhankelijkheid van God, zal Zijn kracht in ons leven zichtbaar worden! De bevrijding van de slavin (vs. 16-18) Iemand zei eens: “Het is niet het biddende schaap...

Lees verder
7 maanden geleden

Bidden in geloof

“En Jezus hief de ogen op naar boven en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij hebt gehoord. Ik wist wel dat U Mij altijd hoort, maar terwille van de menigte die rondom Mij staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij hebt gezonden” (Joh. 11:41-42). Hier bij het graf van Lazarus zien we enerzijds de volmaakte afhankelijkheid van Jezus, maar anderzijds ook Zijn volmaakte eenheid met de Vader. Alles wat Hij deed, deed Hij in...

Lees verder
7 maanden geleden

Eén ding …

1 mei 2023 Psalm 27:4 “Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.” David, de schrijver van deze Psalm, had een hart naar God. Hij verlangde ernaar in de aanwezigheid van de Heer te zijn en Hem met heel zijn hart te aanbidden. David begreep dat de...

Lees verder