Gebed

203 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 dagen geleden

Gebed – Wanneer bidden wij?

Efeze 6 vers 18: … “terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking bent voor alle heiligen …” Bidden in nood. Hoewel gebed een voorbijgaande genade niet levend kan houden, zal het een krachtige invloed hebben om het hart levend te houden wanneer het eindigt. Wanneer iemands rijkdom en vertrouwen in hetzelfde graf worden begraven, is dat een trieste zaak. Niemand verdraagt ​​het verlies van een...

Lees verder
3 weken geleden

Paulus (3): Zijn hart

Filippi 1 vers 8 “Want God is mijn getuige hoezeer ik naar u allen verlang met [het] hart van Christus Jezus” (Fil. 1:8). Hier zien we iets van innige gevoelens van Paulus voor de gelovigen in Filippi en hij roept God aan als getuige. Wie is een grotere getuige dan Hem, Die als enige de harten kent en die ook onze diepste gevoelens kent? Dit toont ons hoe diep en hoe echt de gevoelens van Paulus voor de gelovigen in...

Lees verder
3 weken geleden

Paulus (2): Zijn vertrouwen

Filippi 1 vers 5-6 Paulus had een bijzonder hartelijke band met de gelovigen in Filippi en dit kwam vooral tot uiting in zijn gebeden voor hen. Hoe hij voor hen dankte als hij aan hen dacht, en hoe hij ook voor hen bad en hoezeer hij het gebed voor hen met vreugde deed. Filippi 1 vers 5 laat ons nu ook zien waarom vreugde in zijn hart was, namelijk “… wegens uw gemeenschap met het evangelie van de eerste dag...

Lees verder
3 weken geleden

Psalm 22 (4)

Psalm 22 vers 17-22 Wij hebben in de verzen 12-16 gezien hoe de leiders van het volk Israël – voorgesteld door de machtige stieren – de Heer Jezus veel leed hebben aangedaan. Nu spreekt Hij over honden die Hem omringen. Deze onreine dieren wijzen naar de Romeinse soldaten die ook de Heiland bespotten en geslagen hebben. Aan het kruis geslagen “Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord” (Ps....

Lees verder
3 weken geleden

Paulus (1): Gebed voor de Filippenzen

Filippi 1 vers 3-4 “Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk, altijd in elk gebed van mij voor u allen met blijdschap biddend.” (Fil. 1:3-4). Bij het lezen van de Bijbeltekst valt meteen op hoe vaak Paulus in dit vers de woorden “alle” of “altijd” gebruikt1. Hij had dus reden om te danken toen hij aan de Filippenzen dacht en hij zei: “Ik dank mijn God.” Dat wil zeggen, het gebed voor de Filippenzen was uit gemeenschap met...

Lees verder
4 weken geleden

Lijden (04)

Psalm 138 vers 3; Klaagliederen 3 vers 24 Gesterkt in het lijden Niemand wordt zo snel tot de troon van de genade geroepen als lijdende gelovigen. “David zegt: “Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel” (Ps. 138:3). Petrus klopte aan bij hen die bijeengekomen waren om voor hem te bidden, terwijl zij juist vanwege hem aan de deur van de hemel klopten. In de gevangenis van een christen...

Lees verder
4 weken geleden

Psalm 22 (3)

Psalm 22 vers 12-16 Het Oude Testament spreekt over het lijden dat over Christus zou komen en de heerlijkheden daarna (1 Petr. 1:11). De Heer Jezus bevestigt dit door het Oude Testament in drieën te delen: “Dit zijn Mijn woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles moest worden vervuld wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes, en in de profeten en psalmen” (Luk. 24:44). In elk deel is er een...

Lees verder
1 maand geleden

Psalm 22 (2)

Psalm 22 vers 5-11 Deze Psalm begint met de woorden die de Heer Jezus aan het einde van de drie donkere uren aan het kruis uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Hoe groot was Zijn leed toen! Hij riep met luider stem, maar kreeg geen antwoord. In de verzen 5-11 spreekt de Verlosser eerst over gelovigen die vóór Hem in nood tot God hadden geroepen en een antwoord hadden gekregen. Dan gaat het over Hemzelf: Hoewel...

Lees verder
1 maand geleden

Psalm 22 (1)

Inleiding Ik hoop en wens dat wij allen een grote belangstelling hebben voor de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Als dat zo is, dan zijn we allemaal fervente lezers van de Evangeliën. In dit gedeelte van de Bijbel vertellen vier mannen, die geïnspireerd waren door de Geest van God, ons over het leven, de dood en de opstanding van onze Heer. Wij zijn rijk gezegend wanneer wij deze Goddelijke berichten telkens weer lezen. Daar vinden we wat onze...

Lees verder
2 maanden geleden

Het tellen van de dagen

Psalm 90 vers 12-17 Psalm 90 is een gebed van Mozes, dat hij opschreef tijdens zijn lange omzwervingen in de woestijn. Hij was sterk onder de indruk van hoe vergankelijk het leven is. De dood spoelt mensen onweerstaanbaar weg en maakt een einde aan een leven dat snel voorbijgaat als een slaap, en als een bloeiende grasmat snel wordt afgemaaid (Ps 90:5,6). Het gevoel van Mozes werd versterkt door het feit, dat hij velen zag sterven: het gehele ras van...

Lees verder