Gebed

227 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 week geleden

Het Koninkrijk van God (deel 2)

In de vorige aflevering keken we naar het Koninkrijk van God en zagen we, dat de Heer Jezus in de toekomst als Koning zal regeren. Omdat Hij onze Heer is, en wij onderdanen zijn in Zijn Koninkrijk, staan wij onder het gezag van onze Heer. De heerschappij van Christus Dat betekent, dat Hij aanspraken heeft, Hij heeft rechten en Hij heeft gezag. Hij heeft de controle: “Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; want hetzij...

Lees verder
4 weken geleden

Paulus in Filippi: Gevangenis, gebed en lofprijzing

Na aankomst in de Romeinse kolonie Filippi ging Paulus met zijn gezelschap naar de rivier voor een gebedsbijeenkomst op de sabbat. Gebed is uiterst belangrijk in Handelingen 16; het wordt genoemd in de verzen 13,16 en 25. De les is duidelijk: waar geen gebed is, is geen kracht. Maar waar kracht is en afhankelijkheid van God, zal Zijn kracht in ons leven zichtbaar worden! De bevrijding van de slavin (vs. 16-18) Iemand zei eens: “Het is niet het biddende schaap...

Lees verder
1 maand geleden

Bidden in geloof

“En Jezus hief de ogen op naar boven en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij hebt gehoord. Ik wist wel dat U Mij altijd hoort, maar terwille van de menigte die rondom Mij staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij hebt gezonden” (Joh. 11:41-42). Hier bij het graf van Lazarus zien we enerzijds de volmaakte afhankelijkheid van Jezus, maar anderzijds ook Zijn volmaakte eenheid met de Vader. Alles wat Hij deed, deed Hij in...

Lees verder
1 maand geleden

Eén ding …

1 mei 2023 Psalm 27:4 “Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.” David, de schrijver van deze Psalm, had een hart naar God. Hij verlangde ernaar in de aanwezigheid van de Heer te zijn en Hem met heel zijn hart te aanbidden. David begreep dat de...

Lees verder
1 maand geleden

De hulp van de Heer zoeken!

25 april 2023 2 Kronieken 20 vers 3: “Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda.” Josafat, koning van Juda, werd aangevallen door een enorm leger en kon nergens heen. Toen Josafat geconfronteerd werd met tegenspoed, probeerde hij het probleem niet zelf op te lossen of op zijn eigen kracht te vertrouwen. In plaats daarvan wendde hij zich onmiddellijk tot de Heer in gebed en vasten, op...

Lees verder
2 maanden geleden

Heer, leer ons bidden! (5 -slot)

21 november 2004 Leestijd: 4 minuten Tussenrubrieken van Bibel-Forum. In het laatste deel van deze serie, genomen uit het boek “Heer, leer ons bidden” van Georges André, zagen we twee vrouwen van gebed, Anna de profetes en Hanna de moeder van Samuël. In dit deel komen we bij Samuel zelf, die in navolging van zijn moeder een man van gebed was. Samuel Naar het voorbeeld van zijn moeder was Samuel een man van gebed. Al vroeg wierp hij zich neer...

Lees verder
2 maanden geleden

Heer, leer ons bidden! (4)

14 november 2004 Leestijd: 4 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. In het vorige deel van deze serie, ontleend aan het boek “Heer, leer ons bidden” van Georges André, zagen we wanneer we moeten en mogen bidden. In dit en de volgende delen laat de auteur ons kennismaken...

Lees verder
2 maanden geleden

Heer, leer ons bidden! (3)

31 oktober 2004 Leestijd: 8 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. In het vorige deel van deze serie, ontleend aan het boek “Heer, leer ons bidden” van Georges André, zagen we hoe we moeten bidden, met welke innerlijke en uiterlijke houding. In deze aflevering laat de auteur ons...

Lees verder
2 maanden geleden

Heer, leer ons bidden! (2)

7 oktober 2004 Leestijd: 11 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. In het eerste deel van deze serie, uit het boek “Heer, leer ons bidden!” van Georges André, zagen we wat bidden eigenlijk is en waarom we zouden moeten bidden. In deze aflevering laat de auteur ons zien...

Lees verder
2 maanden geleden

Heer, leer ons bidden! (1)

18 juli 2004 Leestijd: 13 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te mogen zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. Daarom wordt in de komende maanden op deze site, in verschillende delen, het boek “Heer, leer ons bidden!” van Georges André gepubliceerd, dat ons door een duidelijke uitleg en enkele bijbelse voorbeelden aanspoort tot een vreugdevol...

Lees verder