Dienen

22 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (3)

“Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen – zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen” (Jes. 52:14,15). Zie, Mijn Knecht (3) Bovenstaande bijbeltekst is een deel van een gedicht. Om iets over te brengen hetgeen...

Lees verder
2 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (2)

“Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd” (Jes. 42:1). Zie, Mijn Knecht (2) In Jesaja 40-48 sprak God tot Israël met het oog op hun afgoderij. Vanaf hun dagen in Egypte, gedurende de woestijnreis en zelfs in het beloofde land was er afgoderij in hun harten en wegen, zoals Stéfanus ernstig getuigde van de leiders van Israël (Hand. 7). Hun ontrouw en het zich afwenden...

Lees verder
2 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (1)

“Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden” – (Jes. 52:13). Zie, Mijn Knecht (1) Het woord “zie” in onze tekst geeft aan dat God onze aandacht wil vestigen op Hem die heel bijzonder is, “Mijn Knecht”. Jesaja schreef verschillende profetieën en liederen over de Messias en het vierde lied in Jesaja 52:13-53:12 kunnen we “de grootste profetie” of “de parel van profetie” noemen. Het werd ongeveer 800 jaar vóór de...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (16)

“Het woord over Hem verspreidde zich echter des te meer; en vele menigten kwamen samen om [Hem] te horen en van hun ziekten genezen te worden. Hij trok Zich echter terug in de woestijnen en bad” (Luk. 5:15,16). Na de dienst Wanneer de Heer een dienaar voor een speciaal doel gebruikt en de dienst zegent, bestaat het gevaar dat de dienaar het resultaat minstens gedeeltelijk aan zichzelf toeschrijft. Hij neigt er dan toe om lichtvaardig te handelen en het gebed...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (12)

Gebed komt vóór de dienst! “Jezus … bad … en … begon ongeveer dertig jaar oud te worden” (Luk. 3:21,23). Nadat de roepstem van Johannes de Doper in de wildernis verstomde, laat Lukas ons het Mens geworden Woord van God zien, dat in eeuwigheid blijft. Het eerste openlijke optreden van Jezus gebeurt niet door een grote aankondiging te doen, door een wonder te doen of Zich op de een of andere wijze op de voorgrond te zetten. In plaats daarvan...

Lees verder
2 jaar geleden

Roeping om te dienen

Bijbelverzen: Markus 3 vers 13-15; 6 vers 30,31. De roeping van de twaalf apostelen wordt in het evangelie van Markus beschreven met de woorden: “En Hij klom op de berg en riep bij Zich hen die Hijzelf wilde, en zij kwamen naar Hem toe; En Hij stelde er twaalf aan, <die Hij ook apostelen noemde>, opdat zij bij Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben de demonen uit te drijven”....

Lees verder
3 jaar geleden

Aanwijzingen of verzoeken?

“… doe ik terwille van de liefde een beroep op u …” (Filem. 9) Soms hebben we nauwkeurige aanwijzingen om iets te doen. Soms is gewoon een verzoek of een aanwijzing voldoende om “ons op gang te krijgen”. Een reden hiervoor kan onze houding ten opzichte van de opdracht zijn, of van degene die ons de opdracht heeft gegeven. Filemon was een gelovige uit Kolosse, de gemeente daar was in zijn huis. Paulus had een brief aan de gemeente geadresseerd...

Lees verder
3 jaar geleden

Fébe – Dienares van de gemeente en helpster voor velen

08.11.2016 Een zin, twee verzen – zo lang is Paulus’ aanbevelingsbrief over Fébe. Maar het is de moeite waard om deze brief te lezen. Je vindt het in Romeinen 16 vers 1-2. Meer kun je overigens niet over haar lezen. Paulus noemt Fébe “onze zuster”. Hoezeer hij trouwe zusters en hun dienst waardeerde, herkennen wij aan het feit dat Paulus een aantal andere zusters in dit gedeelte met name noemt: Prisca, Maria, Tryféna en Tryfósa, Persis, de moeder van Rufus,...

Lees verder
5 jaar geleden

Een pleidooi voor 30-jarigen

“En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon …” (Luk. 3:23) {HSV}. “Als Timotheüs komt, let er dan op dat hij zonder vrees bij u kan zijn, want hij doet het werk van de Heere, zoals ook ik. Laat dus niemand hem gering achten, maar help hem op weg in vrede, zodat hij naar mij toe kan komen, want ik en de broeders wachten op hem” (1 Kor. 16:10-11) {HSV}. Behalve zoals het hier staat, dat...

Lees verder
8 jaar geleden

Eén ding is nodig … ook in het nieuwe jaar

Er zijn vele dingen die ons bezig kunnen houden. Dat zullen we allen moeten en kunnen beamen. Graag zouden we het anders zien. Laten we wel zijn … op Martha te lijken wil eigenlijk niemand van ons. Maar toch zeggen we vaak: Ik ben zo druk … druk … druk! Een uitdrukking die we in onze dagen veel tegen komen immers. Het is vast heel goed om zo aan het eind van het jaar ook eens stil te staan bij...

Lees verder