Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
17 jaar geleden

Romeinen 7-8: De oude en de nieuwe natuur

Lezen: Romeinen 7-8 Veel Christenen zijn zich vaak bewust van veel strijd veroorzakende begeerten en emoties. In gedachten, woorden en daden vinden zij de vreemdst mogelijke verwarring van goed en kwaad, hetgeen erg schokkend is voor hen. Dit is begrijpelijk als we ons realiseren dat de gelovige twee naturen heeft, de nieuwe en de oude. De nieuwe natuur is de bron van elk goed verlangen terwijl de oude natuur de bron is van elk kwaad. Een kip zou niet weten...

Lees verder
17 jaar geleden

Ruth (9)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Naömi en haar schoondochter Naómi keerde niet alleen terug. Haar beide schoondochters gingen met haar mee. Wat moet er toch een goede verhouding tussen Naómi en haar schoondochters zijn geweest! Schoonmoeders...

Lees verder
17 jaar geleden

Wat denkt u van Christus?

Op een dag begon een man, die met de trein reisde, over de Bijbel te debatteren met een Christen die naast hem zat. “Als u mij kunt bewijzen dat Jona door een walvis werd opgeslokt, zal ik de rest van de Bijbel geloven”, zei hij. “Wat denkt u van Christus?”, antwoordde zijn metgezel. Verbaasd door het vreemde antwoord, riep de eerste man uit: “Daar gaat het niet over”. “Oh nee, is dat zo?”, antwoordde de ander. “Zeg mij, denkt u...

Lees verder
17 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (9)

Verzoeking en overwinning VOORDRACHT 4A Genesis 37-47 Er bestaat geen twijfel over het feit dat Jozef een treffend en mooi type is van de Heer Jezus Christus. Als het niet zo was zou ik deze geschiedenis niet hebben uitgezocht om haar voor te stellen. Precies zoals Jozef door het vooruitzien dat God hem gaf om het koren in schuren op te slaan voor iedereen in Egypte de redder werd, zo is Jezus, de Zoon van God en de Zoon des...

Lees verder
17 jaar geleden

Maria Magdalena

Mijn Heer ging heen in donkere nacht zo helemaal alleen geen mens had dit toch ooit verwacht de Zoon van God ging heen …   Volkomen leeg is nu mijn hart vervuld met smart en leed zo denkt Maria als zij ’t zwart van “t graf ziet en zij weet …   Nu is ’t voorbij, Hij is niet daar Mijn Heer, Hij is nu weg nu is het voor mij veel te zwaar zonder Hem, zonder Hem, o zeg...

Lees verder
17 jaar geleden

Toetst alles …

Velen worden in onze dagen verleid door verkeerde leringen. Het woordje “nieuw” lijkt nu wel een extra magische kracht te bezitten op velerlei terrein. Dit zien we ook onder de Christenen, helaas. Zeker onder hen die”bij de tijd” willen blijven en dat zijn er steeds meer, zo lijkt het. Daarom is het goed om opnieuw ernstige aandacht te schenken aan de woorden: “Laat u niet meeslepen door allerlei en vreemde leringen …” (Hebr. 13:9). Het zoeken naar iets “nieuws” of...

Lees verder
17 jaar geleden

Hoe zoet zijn Uw redenen voor mijn gehemelte …!

Wist u dat …? De Bijbel heeft 66 boeken. Er zijn er 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament. Het heeft 1.189 hoofdstukken: 929 in het Oude Testament en 260 in het Nieuwe Testament. Het heeft ongeveer 31.193 verzen: 23.325 in het Oude Testament en 7.058 in het Nieuwe Testament. In het originele heeft het 430.938 woorden die 3.000.000 letters bevatten. Het kleinste boek in het Oude Testament is Obadja met een hoofdstuk. In het Nieuwe...

Lees verder
17 jaar geleden

Pauselijke blunder

“Want uit genade bent u behouden, door [het] geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt” (Efeze 2:8). Dit vers is al voldoende om de verkeerde leer van de Rooms-Katholieke kerk op dit punt te weerleggen. Gelukkig is het zo dat de Heilige Geest niet op de ene plaats zegt dat we behouden worden op grond van geloof en op een andere plaats dit weer tegen spreekt. Soms...

Lees verder
17 jaar geleden

Gaven van de Geest of dweperij? (3)

De charismaten beweren in het algemeen, dat het het zogenoemde “spreken in tongen” het onmiddellijke gevolg is van de zogenoemde “Geestesdoop” dat we in het voorgaande hoofdstuk hebben behandeld. Ook hier moeten we jammer genoeg meteen aan het begin al vaststellen, dat dit “spreken in tongen” van de charismaten niet wordt geleerd in de Heilige Schrift. Een taalkundige verklaring Onder de gaven die de verhoogde Christus Zijn gemeente heeft gegeven, worden ook “velerlei talen” of “spreken in talen” genoemd (1...

Lees verder
17 jaar geleden

Ruth (10)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Naomi was op … Ruth gaat mee – Een werkelijke terugkeer tot God Naomi was op weg naar Bethlehem. Het doel stond haar vast voor ogen: Juda, het land van haar...

Lees verder