12 jaar geleden

Samuël en Daniël (11)

De hoogmoedige wordt vernederd

Het gedeelte, dat wij nu lezen, is merkwaardig in zijn betekenis. Het is een rondschrijven van Nebukadnezar aan alle volkeren, naties en talen. De hier beschreven geschiedenis wordt door Nebukadnezar wereldkundig gemaakt. Het is tezelfdertijd de zwartste bladzijde uit het het levensboek van deze grote koning. Terwijl wij mensen toch geneigd zijn om onze fouten te bedekken en te verbergen, vinden wij hier een koning, die alle inwoners van zijn rijk, en ook ons, door zijn woorden waarschuwt: “Leert uit mijn fouten! Bedenkt, dat er een God is, die de hoogmoedige vernedert!”.

Wij lezen in hoofdstuk 2 vers 31-33 van het boek Daniël en hoofdstuk 4 vers 1-30.

1. Wanneer laat Nebukadnezar deze brief in zijn koninkrijk bekend maken? Is het vóór of na zijn vernedering?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

2. Welke titel geeft hij God?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

In Genesis 14 lezen we deze titel voor het eerst. Wie wordt daar priester van God, de Allerhoogste genoemd”?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

3. Nebukadnezar heeft opnieuw een droom, die hem ongerust maakt. Naar wie gaat hij eerst, om de betekenis van zijn droom te vernemen?

a) ……………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………..

c) ……………………………………………………………………………..

d) ……………………………………………………………………………..

Had hij in dit verband iets geleerd?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

4. Wij zijn er in de meeste gevallen snel bij om anderen op hun fouten opmerkzaam te maken. Misschien denkt u: “Nebukadnezar, man, leert u het nooit? Weet u nog altijd niet dat deze wijzen van Babel u niet kunnen helpen?” Maar wees voorzichtig! Als u zichzelf een beetje kent, zult u moeten toegeven, dat u ook niet altijd onmiddellijk met uw moeilijkheden tot God komt, hoewel u misschien weet, dat alleen Hij u helpen kan. Of niet dan?

Hoe komt het toch, dat wij ons niet altijd tot God wenden?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

5. Tenslotte gaat Nebukadnezar toch opnieuw naar Daniël. Hij is innerlijk nog niet zover als na de vernedering, want wat zegt hij in vers 9 van Daniël 4?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

6. Hij vertelt zijn droom aan Daniël. Hij zag in het midden van de aarde een boom van grote hoogte. De boom was zeer sterk, zijn hoogte reikte tot aan aan de hemel. Wie wordt bedoeld met deze boom?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Er kwam een wachter van de hemel neer en riep: “ Houw die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten!”. Alleen de wortel blijft over.

Welk vers geeft de uitleg ervan? ……………………

Waarom geeft God hem deze droom? Wat denkt u?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

7. Waarom moet dit oordeel over Nebukadnezar komen (vs. 25; zie ook Jeremia 27:5-6)

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

8. Is er voor Nebukadnezar nog een andere mogelijkheid, om aan dit oordeel te ontkomen (vs. 27?

…………………..

Hoe?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

9. Hoe lang duurt het nog, tot hij vernederd wordt en het leven van een dier op het veld leidt? (vs. 29)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

10. Dan komt zijn val! Welke woorden komen uit zijn mond, onmiddellijk voordat God tussenbeide komt en hem vallen laat?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

11. Iemand, die eigenlijk alleen aan zichzelf en niet ook aan God denkt, is dwaas. Zo iemand heeft constant de woorden “ik” en “mijn” in de mond. Wilt u nog een ander voorbeeld van een oudtestamentische dwaas? Lees 1 Samuël 25. Deze arrogante man gebruikt in één zin wel ……. maal het woordje “ik” en ……. maal het woord “mijn” (vs. 11). Kent u uit het Nieuwe Testament ook de geschiedenis van de “dwaze rijke”? Het staat in het Lukas-evangelie, hoofdstuk 12 vers 16-21.
In welke twee opeenvolgende verzen komt meer dan eens het woordje “ik” en het woord “mijn” voor? Vers ……. en vers …….!

12. Wat kan ons “Babel” zijn? Anders gezegd, waarop kunnen wij zo trots zijn?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

13. Wie is nog in hoogmoed gevallen of loopt in gevaar hoogmoedig te worden?

a) In 1 Timotheüs 3 vers 6 ……………………………………….

b) in Genesis 3 was het ………….. en …………..

c) in Handelingen 12 vanaf vers 21 lezen wij het van

…………………………………………………………………………….………………………………………….

d) Wie loopt vooral het risico om hoogmoedig te worden (1 Tim. 6:17)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

14. Hoe lang leefde Nebukadnezar als een dier?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

15. En dan is Nebukadnezar op het punt, waar God hem hebben wil. Tot welke erkenning komt hij na al dit gebeuren (conclusie van het hoofdstuk)?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

16. Wij zeggen misschien soms: “Door schade en schande wordt men wijs”. Dat geldt wel heel bijzonder voor Nebukadnezar. Een ernstige les voor ons allen. De hoogmoed is de eerste en grootste zonde tegen God. In Jakobus 4 vers 6b leest men: “God weerstaat

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

17. Boven deze les staat: “De hoogmoedige wordt vernederd”. Welk spreekwoord of gezegde kent u in dit verband?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

* * * * *

Uit het hoofd leren – in het hart bewaren

 

Als wij niet geloven, dan heeft God geen welgevallen in ons. Velen geloven weliswaar, dat er een God is. Dat is echter niet genoeg. Wij moeten Hem ernstig zoeken, wanneer Hij ons belonen zal.

Wij leren Hebreeën 11 vers 6.

 

* * * * *

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Vermeld a.u.b. wel duidelijk waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW