13 jaar geleden

Samuël en Daniël (14)

Daniël in de leeuwkuil

De geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil spreekt ons altijd bijzonder aan. Lees Daniël 6 vers 11-29. Wat een moed! En wat een geloof! Daniël weet van geen opgeven! Hij blijft in alle omstandigheden zijn God trouw.

1. Vers 11. Zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij in zijn huis. Als wij in Daniëls plaats geweest waren, zouden wij ons zeker tien keer bedenken, of wij neergeknield zouden hebben, om tot God te bidden en Hem te loven. Welke gedachten zouden door ons hoofd gegaan zijn?
a) Ik ga naar de koning om hem te vertellen, waarom zij dit gemeenschappelijke plan uitgedacht hebben. Misschien kan hij me helpenb) Ik bid voorlopig nietc) Ik geef het opd) Ik

Wat denkt u en waarom?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
2. Maar Daniël weet, dat de eer van God op het spel staat. Hij trekt zich niet terug, maar knielt evenals gisteren en eergisteren voor het open venster neer. Wat denkt u, zouden wij ons niet schamen, als wij niet vóór de maaltijd bidden zouden, of bijvoorbeeld niet bidden zouden bij mensen, die dat niet gewoon zijn?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Daniël bidt en neemt zijn toevlucht tot God.

Ik denk daarbij aan David, die net als Daniël tot zijn God riep, ……………….., ……………………, en

………………………. (Ps. 55:17-18).

4. En de mannen, zij haasten zich. Daniël wordt op heterdaad betrapt. Hun plan is succesvol!

En nu gaan ze naar koning ………………

U kunt hun beschuldiging lezen in vers 14. Hoe noemen zij Daniël?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Kun je daarin minachting zien? …………………………………

De Joden, die over vele landen verstrooid werden, zijn daar zeer vaak geringschattend behandeld, onderdrukt en vervolgd. Antisemitisme, zoals men dat noemt, is dus al zeer oud. In het boek Esther leest u daar ook veel over.
Wie heeft het in dit boek op de ondergang van het Joodse volk voorzien (Esth. 8:1)?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

5. In Daniël 6 vers 15 lazen wij, dat de zaak Darius niet beviel, zodra hij ervan vernomen had. Wat probeert hij tot aan zonsondergang?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Maar Darius vindt geen uitweg. Hij is aan zijn eigen wet gebonden. Wat zal deze man gewetenswroeging gehad hebben!
Niettemin zou hij Daniël gered kunnen hebben. Weet u hoe? Als hij zich zelf als de schuldige aangemerkt had en zich in de plaats van de onschuldige Daniël in de leeuwkuil zou hebben laten werpen. Maar zo ver ging Darius niet.

Wie was zelf onschuldig en ging voor schuldigen in de dood?

………………………………………………………………………………….

Wat een verschil!

6. Op bevel van Darius wordt Daniël gehaald en in de leeuwenkuil geworpen. Wat zegt de koning nog tegen Daniël?
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Er wordt een steen op de opening van de kuil gelegd en verzegeld.

7. Hoe brengt Darius de nacht door?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wie zal in deze nacht rustiger geweest zijn, Daniël of Darius?

………………………………………………………………………………………………………………………
8. Vroeg in de morgen, als het licht wordt, staat de koning op, haast zich naar de de leeuwenkuil en roept met droevige stem:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Werkelijk: De God van Daniël is een levende God.

Dit als contrast tot

………………………………………………………………………………………………………………………
9. En het antwoord van Daniël luidt:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

God sloot de muil van de leeuwen. Zie Hebreeën 11 vers 32-34.

Wat vinden we daar? … die door het ……………………… koninkrijken onderwierpen enz.

En als in vers 34 van “de kracht van het vuur blussen” sprake is, dan denken wij aan

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

10. De droefheid van Darius verandert in grote vreugde. Daniël leeft!
Hij wordt uit de kuil opgetrokken en er mankeert hem niets, net zoals bij zijn vrienden toen zij (Dan. 3) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

11. Sla eens 2 Petrus 2 vers 9 op en breng de woorden met Daniël 6 in verbinding. De Heer weet de godvrezenden uit de verzoeking te verlossen. Op wie is dit van toepassing?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

De onrechtvaardigen worden echter bewaard tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. En dat betreft

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

12. Wat gebeurt er met de mannen die Daniël aangeklaagd hebben?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Voor hen geldt het gezegde: “Wie een kuil graaft voor een ander

…………………………………………………………………………………………………………………”.

Vele uitdrukkingen en spreekwoorden worden aan de Bijbel ontleend. Met dit gezegde is dat ook het geval (Ps. 9:16-17; Spreuken 26:27)?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
13. Welke gevolgen heeft deze geschiedenis voor de onderdanen van koning Darius?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

En voor Daniël?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

* * * * *

Uit het hoofd leren – in het hart bewaren

Onder hen die geloofd hebben, neemt Abraham een speciale plaats in.

Herhaal Hebreeën 11 vers 6 en 10 en leer vers 11 tot 12 erbij.

* * * * *

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Vermeld a.u.b. wel duidelijk waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW