12 jaar geleden

Samuël en Daniël (10)

Herhalingsles

a) Lees eerst de lessen 6 tot 9 nog eens rustig door.
b) Leg ze dan aan de kant en neem de Bijbel; die moet u altijd gebruiken.
c) Maak nu de herhalingsles. U kunt de vragen waarop u geen antwoord weet, eerst weglaten.
d) Probeer tot slot opnieuw de moeilijke vragen te beantwoorden. Indien nodig, ziet u nogmaals de vorige lessen na.

1. Waarom verdienen Daniël en zijn vrienden de naam “geloofshelden”?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

2. Wat zijn hun Joodse namen?

a) ……………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………..

c) ……………………………………………………………………………..

d) ……………………………………………………………………………..

3. En de Babylonische namen?

a) ……………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………..

c) ……………………………………………………………………………..

d) ……………………………………………………………………………..

4. Waarin ligt het grote verschil van de namen?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

5. Hoe oud zijn (bij benadering) Daniël en zijn vrienden, wanneer zij in Babel aankomen?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

6. Zij worden reeds bij het begin beproefd (denk aan het eten), maar wat nemen ze zich voor?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

7. Waarom willen zij niet van de spijzen van de koning eten?

a) ……………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………..

8. Een “geloofsheld” moet ook “neen” kunnen zeggen. Wie is daarvan ook een mooi voorbeeld?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

Waarom?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

9. “Neen zeggen” en toch aardig en beleefd blijven. Waar en hoe vinden wij dat ook bij Daniël?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

10. Wat ontvangen Daniël en zijn vrienden in plaats van de spijzen van de koning?

a) ……………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………..

11. Waaraan kan je zien, dat God hun geloof niet beschaamt?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

12. Wie heeft een een droom gehad en wil de betekenis weten?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

13. Wie moet de koning uit zijn verlegenheid helpen?

a) ……………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………..

c) ……………………………………………………………………………..

d) ……………………………………………………………………………..

Welke twee eisen stelt Nebukadnezar?

a) ……………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………..

14. Hoe zoekt Daniël de oplossing?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

15. Geef een voorbeeld van een gebed uit het Nieuwe Testament.

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

16. Daniël bidt in geloof. Waarin toont zich zijn geloof?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

17. Wat is juist voor ons na elke gebedsverhoring?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

18. Wanneer Daniël voor Nebukadnezar staat, geeft hij hem de eer, waarop deze alleen recht heeft. Wat zegt hij namelijk?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

19. Waarover heeft de koning nagedacht, toen hem deze droom gegeven werd?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

20. In de droom ziet Nebukadnezar een beeld. Welke wereldrijken worden opeenvolgend daardoor voorgesteld?

a) ……………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………..

c) ……………………………………………………………………………..

d) ……………………………………………………………………………..

21. Welk koninkrijk maakt een eind aan deze wereldrijken?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

22. Welk verschil ligt tussen dit koninkrijk en de koninkrijken van het beeld?

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

23. Nu de moeilijkste vraag, maar doe daarom extra uw best!
De drie vrienden werden in de brandende oven geworpen. Daniël is daar niet bij! Zij zullen hem daarom later hun ervaringen verteld hebben. Doe nu zo, alsof u één van de drie vrienden zou zijn en Daniël de geschiedenis van de brandende oven zou vertellen. Gelieve netjes en ordelijk te schrijven.

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………….

* * * * *

Uit het hoofd leren – in het hart bewaren

Kun je Hebreeën 11 vers 1 tot 5 uit je hoofd opzeggen?

* * * * *

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Vermeld a.u.b. wel duidelijk waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW