Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
17 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (10)

Het Heilige Land – boven alle andere landen belangrijk, zowel vanuit een zedelijk als vanuit een geschiedkundig oogpunt -, is van zeer geringe oppervlakte … Het land, oorspronkelijk door Israël bezet, lag tussen de oude rijken van Assyrië en Egypte. Vandaar de herhaalde vermelding in het Oude Testament van “de koning van het Noorden” en “de koning van het Zuiden”. Als een gevolg van zijn ligging was het menigmaal het toneel van de strijd tussen deze machtige rijken; en wij...

Lees verder
17 jaar geleden

1 Thessalonika 2 (5)

Vandaag zijn er helaas zogenaamde leiders in de Christenheid die hun invloed verkrijgen en uitbreiden door dwaling, list en zelfs onreinheid en zedeloosheid. Hun methoden zijn in wezen hetzelfde als wat in de wereld gangbaar is. Maar hoe ziet God een goede dienstknecht? 1 Thessalonika 2:3-4 Vervolg hoofdstuk 2 Vers 3: “Want onze vermaning was niet uit bedrog, noch uit onreinheid, noch met list”. In vers 3-6 somt de apostel Paulus nu zeven gedragswijzen op, zoals hij en zijn medearbeiders...

Lees verder
17 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (7)

Haat komt uit de satan voort. Liefde komt uit God voort en God is liefde en heeft deze liefde ook geopenbaard door het zenden van Zijn eniggeboren Zoon (1 Johannes 4:7-10). Haat is ook datgene wat in de mens van nature zich bevindt. De Bijbel zegt: “… hatelijk en elkaar hatend” en “Verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat …” (1 Johannes 3:13). “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat. Als...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (11)

Les 11 “Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden” (Handelingen 16:31). “Hij verkondigde hen Jezus en de opstanding” (Handelingen 17:18).   Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (10)

Les 10   Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer...

Lees verder
17 jaar geleden

Jezus Christus … de Amen … (1)

Zoals in de andere zes zogenaamde zendbrieven in Openbaring 2 en 3 heeft de manier waarop Christus zich aan de toenmalige gemeente voorstelt, een grote betekenis. Aan de ene kant openbaart Hij daarmee Zijn persoonlijke heerlijkheden, aan de andere kant echter wordt daardoor duidelijk, waarin de toenmalige gemeente in het bijzonder gefaald heeft. Bij de overdenking van de afzonderlijke drie titels wordt ons dit zeker duidelijk. Met drie indrukwekkende titels stelt de Heer Jezus zich aan het begin van zijn...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (9)

Les 9   De Heiland Jezus. De Man naar Gods eigen hart (naar Handelingen 13:22 en 23) Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (8)

Les 8   Blijf met het voornemen van uw hart bij de Heer! U bent naar Zijn naam genoemd! (naar Handelingen 11:23 en 26) Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (7)

Les 7 “Zo heeft dan God ook aan de volken de bekering ten leven gegeven” (Handelingen 11:18) Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (6)

Les 6   “… door de genade van God ben ik wat ik ben …” (1 Korinthe 15:10) Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als...

Lees verder