Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
18 jaar geleden

Gemeente van God (9)

“Hoe ziet nu het samenkomen van de plaatselijke gemeente eruit” In het vorige artikel werd al de verhouding tussen de wereldwijde vergadering (kerk, gemeente) die samengesteld is uit alle wedergeboren gelovigen op aarde, en de plaatselijke vergadering die bestaat uit alle gelovigen in een plaats, beschreven. Daarbij representeert de plaatselijke vergadering de totale vergadering op aarde. Hoe ziet het er nu “gewoonlijk” in een plaatselijke samenkomst uit? Daarover willen we in het volgende nadenken. De Heer Jezus – Het centrum...

Lees verder
18 jaar geleden

Tabitha: Een unieke vrouw?

“Ik zou graag meer voor de Heer Jezus willen doen. Maar God heeft mij nu eenmaal geen gave gegeven als broeder X of zuster Y, zodat ik misschien niets kan beginnen”. Al eens gehoord, of zelfs zelf wel eens gezegd? Slechts een arme naaister? Op een gegeven ogenblik vraagt (hopelijk!) ieder Christen zichzelf eens af, hoe hij de Heer dienen en hoe hij de tijd daarbij zinvol inzetten kan. Goede en nuttige tips en aansporingen betreffende deze vragen zijn er...

Lees verder
18 jaar geleden

Ruth (29)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Waar houden wij ons op?   Boaz, de verlosser en de ‘nabestaanden’ “Toen zei zij: Zit [stil], mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen; want die man zal...

Lees verder
18 jaar geleden

Gemeente van God (10)

2. Het plaatselijk samenleven Niet alleen tijdens de samenkomsten moet iets van de verhouding tussen Christus en Zijn vergadering (gemeente) zichtbaar worden. Juist in het onderling samenleven als brusters buiten de samenkomsten om kunnen wij iets van het Persoon van onze Heer tonen. De vergadering van God moet een herberg voor alle gelovigen zijn (vergelijk Lukas 10:34). Dat betekent niet, dat zij primair een plaats is waar men zich goed voelt (“goed-gevoel-gemeente”). Toch moet het samenleven van de brusters door...

Lees verder
18 jaar geleden

Bidden tot de Vader in nood (1)

“Jezus zei tot hem: ben Ik zo lange tijd bij u en heb je Mij niet gekend, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). Velen van de lezers zal het net zo vergaan respectievelijk gegaan zijn als de schrijver: Sinds onze bekering richt(te) zich het gebed bijna altijd op de Heer Jezus – op Hem die ons verlost heeft en tot Wie we daarom ook altijd vrijmoedig bidden. Maar het valt toch op, dat het Nieuwe...

Lees verder
18 jaar geleden

Vreemde verkiezing ….

Naast de vele verkiezingen hebben we nu ook de verkiezing van “de grootste Christelijke leider in Nederland”. Het maandblad Reveil schreef in december deze verkiezing uit. Meer dan 500 personen namen deel aan deze “verkiezing”. David Maasbach werd de “gelukkige” (11,7) op de voet gevolgd door André Rouvoet (10). Op eerbiedige afstand staan dan Willem Ouweneel (5,4), Henk Binnendijk (5,2) en Orlando Bottenbleij (5,2). We willen hier nu ingaan op de opmerking die de redactie van Reveil maakte als reactie...

Lees verder
18 jaar geleden

De ondeugdelijke fundamenten van de Nieuwe Bijbel Vertaling

Ter informatie Ongetwijfeld is het laatste woord over de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) nog niet geschreven. Maar onderstaand commentaar is zeer de moeite waard om u te oriënteren op een belangrijk gegeven als een “Bijbelvertaling”. U begrijpt dat Frisse Wateren niet aansprakelijk is voor hetgeen hieronder geschreven werd, maar het wel van harte wil aanbevelen. Het is ook niet de bedoeling om hierover een discussie op gang te zetten, maar wel om de Bijbellezer te attenderen op het belang van...

Lees verder
18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (9)

Les 9 Beste cursist(e), In Genesis 25 zien we dat Abraham, na Sara’s dood, getrouwd is met Ketura en nog een aantal zonen kreeg. Maar Izak blijft het kind van het verbond (Genesis 17; les 4) en hij erft ALLES van hem. Hoewel de andere kinderen wel geschenken van Abraham kregen. Als Abraham sterft, is hij 175 jaar oud. Toen hij was vertrokken naar het land dat God hem wijzen zou, was hij 75 jaar. Hij heeft dus 100 jaar...

Lees verder
18 jaar geleden

Wat zegt de Bijbel over carnaval?

Hoewel dit artikel geschreven werd voor en in Duitsland, kunnen we toch zeker veel hieruit leren. Ook bij ons is het weer carnaval geweest. Er werd weer gedanst, gelachen en vooral gedronken. Ook de seksuele uitspattingen waren er ongetwijfeld weer. Wonderlijk dat dit er nog steeds is. Of niet? Hoewel dit artikel geschreven werd voor en in Duitsland, kunnen we toch zeker veel hieruit leren. Ook bij ons is het weer carnaval geweest. Er werd weer gedanst, gelachen en vooral...

Lees verder
18 jaar geleden

Ruth (27)

Wacht op de Heer: gehoorzaamheid en onderworpenheid Ruth 3:3-10: “3 Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar de dorsvloer; [maar] maak u de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. 4 En het zal geschieden, als hij neerligt, dat u de plaats zult merken, waar hij zal neergelegen zijn; ga dan in, en sla zijn voetendek op, en leg u; zo zal hij u te kennen...

Lees verder