Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
18 jaar geleden

Vijf tegenwerpingen van Mozes (III)

Mozes brengt nog meer tegenwerpingen in stelling. Wat doet God daarmee? Er komen drie tekenen … De derde tegenwerping – “Ongeloof en wantrouwen”. We gaan nu weer verder met Mozes die voor een moeilijke opdracht staat. Inmiddels hebben we, hoop ik al wel gemerkt dat we zelfs uit tegenwerpingen veel kunnen leren. Het Woord van God geeft zeker aanleiding om ook op tegenwerpingen te letten, wat en hoe de Heer daarop antwoordt. De derde tegenwerping van Mozes is: “Maar ziet,...

Lees verder
18 jaar geleden

De Gouden Kandelaar (2)

“Vrees niet … wees sterk … Ik ben met u”. We hebben al gezien dat er verband bestaat tussen de woorden “vrees niet” en “wees sterk”. Heel vaak staan ze bij elkaar. Vrees is de vrucht van ongeloof, geestelijke kracht is de vrucht van geloof. “Vrees niet … wees sterk … Ik ben met u” (deel 2) Wees sterk We hebben al gezien dat er verband bestaat tussen de woorden “vrees niet” en “wees sterk”. Heel vaak staan ze bij...

Lees verder
18 jaar geleden

Moraal in de ‘funmaatschappij’

“Normen en waarden”, daar gaat het om, aldus ex-premier Balkenende. Maar om ‘welke’ normen en waarden gaat het nu eigenlijk? Wat betekent dat in onze ‘versekste’ maatschappij? Immers ‘lang leve de lol’ is toch de leus van vandaag? “Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij” (1 Korinthe 15:32). Deze leus kenden de mensen in Korinthe. Ook dáár kende men immoraliteit. Deze stad was eens een zeer rijke en vermaarde koophandelsstad, vol weelde en overdaad. Dat “laten we eten...

Lees verder
18 jaar geleden

Israel en tijd van aartsvaders (15)

Les 15 Beste cursist(e), Met de geboorte van Benjamin in Genesis 35 is het gezin van Jakob als het ware compleet (vers 23 tot en met 26). In Genesis 36 staan de nakomelingen van Ezau vermeld. Dit hoofdstuk zullen we niet verder behandelen. Daarom nu naar Genesis 37. Hier zien we Jakob als vreemdeling in het land Kanaän. En de woorden uit vers 2: “Dit zijn Jakobs geschiedenissen” betekenen: Het verhaal van zijn nakomelingen. Hierin speelt Jozef een grote rol....

Lees verder
18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (14)

Les 14 Beste cursist(e), In de vorige les hebben we gezien dat Jakob zijn beloften aan God had vergeten. Maar nu in Genesis 35 herinnert God hem daar als het ware aan. “Maak u op en trek op naar Beth-El”. Hoe is dat met ons? Hebben wij ook beloften aan de Heere gedaan en zijn ze vergeten? Of gaan we naar plaatsen, waar we niet horen? Doe dan als Jakob! Luister naar de stem van de Heere en keer terug...

Lees verder
18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (13)

Les 13 Beste cursist(e), Deze les beginnen we met Genesis 33. We weten misschien nog wel dat Jakob in het vorige hoofdstuk gestreden heeft te Pnuël (of: Pniël). Daar heeft hij zijn nieuwe naam gekregen: Israël, dat betekent: Strijder Gods. Toch is het heel opvallend, dat we nog een hele tijd zijn oude naam in de Bijbel lezen. Destijds bij Abraham was dat niet zo. Dit komt waarschijnlijk omdat hij zich steeds weer naar zijn oude naam gedroeg. Die naam...

Lees verder
18 jaar geleden

Waar komt het monnikendom vandaan?

In onze dagen is er een toenemende belangstelling voor het kloosterleven te bespeuren. De media besteden hier regelmatig aandacht aan. Vooraanstaande personen brengen enkele dagen of een week door in een klooster om tot ‘bezinning’ te komen en om te ‘mediteren’ om zodoende hun onrustig bestaan aan een filosofische bespiegeling te onderwerpen. Sommige kloosterorden spelen hier handig op in, ongetwijfeld vanwege de terugloop van het kloosterleven en misschien ook wel om hun financiële positie te verstevigen. Hoe dan ook, er...

Lees verder
18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (12)

Les 12 Beste cursist(e), In Genesis 29:31 t/m 30 vers 24 zien we het gezin van Jakob aan ons voorgesteld. Dit is een belangrijke pagina uit het Oude Testament. Want we vinden hier elf zonen van Jakob. Vraag 1. Hoe worden zij in Handelingen 7:8 genoemd? (de twaalf zonen van Jakob) ……………………………………………………………………………………………………………………….. In hen worden de twaalf stammen van Israël genoemd. Door hen worden de beloften die God aan Abraham en Izak en later ook aan Jakob gegeven heeft, vervuld....

Lees verder
18 jaar geleden

Zendings- en evangelisatieconferentie (II)

 Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatieconferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Hopelijk heb je het eerste artikel in het vorige nummer ook gelezen. Zo niet, dan raad ik...

Lees verder
18 jaar geleden

Angst

De paniek komt plotseling op en pakt zowel jong en oud, mannen zowel als vrouwen. Er zijn miljoenen mensen die lijden aan schijnbaar onverklaarbare angstaanvallen – alcoholverslaving, depressies en volledige ontwrichting van het leven kan het gevolg zijn. Artsen worden overvraagd, therapeuten weten geen uitweg” Omdat de hedendaagse maatschappij niet meer naar de stem van God wil luisteren, is een “periode van angst” het onvermijdelijke gevolg. Misschien is er bij u, bij jou persoonlijk nu ook wel zo’n periode. Hoe...

Lees verder