13 jaar geleden

Samuël en Daniël (13)

Daniël loopt in de val

Wij keren in gedachten kort terug naar het beeld, dat Nebukadnezar in zijn droom zag. Weet u het nog? Het was een beeld met een gouden hoofd. De borst en de armen van zilver, enz. (zie les 8). Het gouden hoofd stelde het Babylonische wereldrijk voor. Dit rijk had met de gebeurtenissen, die in Daniël 5 worden beschreven, zijn einde gevonden; het werd door de Meden en Perzen veroverd. Met Daniël 6 kwamen wij daarom tot het Medo-Perzische rijk, dat door de borst en de armen van zilver wordt voorgesteld.

Lees eerst Daniël 6 vers 1 tot 12.

1. Darius had zijn wereldrijk in 120 provincies ingedeeld. Aan de top van al provincies staan

………………………………………………………………………………………………………………………

Aan wie zijn zij verantwoordelijk?

………………………………………………………………………………………………………………………

De koning heeft dit zo geregeld, dat hij geen schade (vs. 3) zou lijden. Het is hem schijnbaar daarom te doen (denk aan de belastingschuld), dat

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Daniël is één van zijn drie rijksbestuurders. Het valt op, dat Daniël niet alleen onder Nebukadnezar, de koning van Babel, maar ook onder Darius, die

…………………. en (vs. 29)

…………………….., een hoge positie bekleedde.

3. Daniël, die een uitzonderlijke geest bezit, doet zijn werk zo voortreffelijk, dat Darius overwoog, hem

………………………………………………………………………………………………………………………

(zie Dan. 1:17 en 5:12)

4. Maar dat had tot gevolg, dat de rijksbestuurders en stadhouders ……………………………… werden. Daniël moest ten val worden gebracht worden, maar

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Daniël is trouw. Hij is trouw aan de koning, zoals hij God de Heer trouw is. Hij beheert de financiën van de koning. Maar daar waar velen in verleiding komen om geld in de eigen zak te steken, geeft hij aan de keizer (Matth. 22:21b)

………………………………………………………………………………………………………………………

en aan God

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Heel duidelijk probeerden de rijksbestuurders en stadhouders van alles, om hem op een fout te kunnen betrappen. Maar zijn boekhouding was zonder fouten. Noch van een fout noch van enig verzuim was er sprake. Van geld verduisteren eveneens niet. Wat denkt u, zou Daniël steekpenningen aangenomen hebben? ……………………

7. Tot welk besluit komen de rijksbestuurders en stadhouders tenslotte (vers 6)?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

8. Een ding weten ze heel zeker. Daniël is trouw aan zijn God. Als zij dus iets tegen hem willen vinden, dan moeten zij het op dit punt zoeken. En zij vinden het. Onstuimig dringen zij op de koning aan, met de gebruikelijke groet:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

9. Welke verbod moet worden uitgevaardigd?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

10. De bevel moet een wet van Meden en Perzen zijn. Wat betekent dat?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

11. Als iemand de onverschrokkenheid heeft om zo’n gemeen plan uit te broeden en te verwerkelijken, dan neemt hij het ook met de waarheid niet zo nauw. De bestuurders en de stadhouders beginnen voor de koning met de woorden: “Al de rijksbestuurders ……..” (vs. 8). Maar dat klopt niet. Waarom niet?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

12. Dus liet koning Darius het bevelschrift optekenen (vs. 10), maar denkt daarbij niet aan het feit, dat hij in de voor hem gespannen strik vast raakt. Een oud, maar al vaak gebruikt recept luidt ongeveer als volgt: “Als u probeert om mensen over te halen te geloven, dat hij zelfs aan God gelijk kan worden, dan hoort hij dat graag, omdat zijn eigen ‘ik’, zijn hoogmoed, wordt gevleid”.

Weet u, wie dit recept voor het eerst met succes testte (Gen. 3)? ………………………….

Wat spiegelde hij de mens voor?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat was het resultaat er van?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

13. De bestuurders van Darius gebruiken dezelfde middelen. Zij kunnen hem zover brengen, dat hij de plaats van de God in wil nemen. Voor een tijdsduur van 30 dagen kan men slechts

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

14. Nu willen zij afwachten, wat Daniël zal doen. Waarop wachten zij bij hun observatie? Welke gewoonte heeft hij?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Daniëls gebedsleven is gezond! Een belangrijke les voor ons allen!

15. Waarom denkt u, gaat hij bidden in zijn bovenvertrek?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

16. Dit bovenvertrek heeft open vensters in de richting van Jeruzalem. Maar waarom staat dat erbij? U vindt het antwoord in 1 Koningen 8. Lees eens de verzen 46 tot 49. Deze verzen bevinden zich in het lange gebed ………………………………………………… tijdens de inauguratie van ……………

………………………………………………………………………………………………………………………

In welk vers leest u van een bidden in de richting van de stad, die God verkoren had? Vers ………..

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

* * * * *

Uit het hoofd leren – in het hart bewaren

Onder hen die geloofd hebben, neemt Abraham een speciale plaats in.

Herhaal Hebreeën 11 vers 6 en 7 en leer vers 8 tot 10 erbij.

Wij herhalen Hebreeën 11 vers 6 en leren vers 7 erbij.

* * * * *

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Vermeld a.u.b. wel duidelijk waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW