6 jaar geleden

Het ware karakter van politiek

Steeds weer proberen we de politiek te vergoelijken. Natuurlijk zijn er ook ‘redelijke’ politici. Maar wat het ware karakter van de politiek is, wordt uit de momenteel lopende Amerikaanse verkiezingscampagne om het presidentschap duidelijk.

Soms verduistert de politiek voor een bepaalde periode zoals zij werkelijk is. Soms zou men bijna denken dat het toch zo slecht nog niet is, zoals altijd gezegd wordt. Daarbij wordt vaak vergeten, dat de politiek sinds het kruis van Christus probeert om de wereld – die onder het oordeel van God staat (Joh. 16:8-11), naar eigen idealen te vormen. Wanneer eenmaal gelovigen aan de macht zijn – en we hebben dat zelfs in ons eigen land [1] gezien – dan hebben ze betere doelen dan wanneer ongelovigen de bestuurders zijn. Aangezien dit tweede geval veel vaker voorkomt, is de trend in ieder geval duidelijk. Maar niet alleen dat: Zelfs als gelovige personen bij de overheid zijn, veranderen ze het karakter van de politiek niet.

Dat wordt heel duidelijk wanneer men de Amerikaanse verkiezingen van 2016 bekijkt. De manier waarop Donald Trump van de Republikeinen en Hillary Clinton van de Democraten optreden, onthult de geest van de politiek. Het gaat niet om God, het gaat niet om Christus (zelfs als deze “woorden” zelf verschijnen in deze “vuile” campagne), maar alleen om het persoonlijke ego en de eigen macht. Hieraan moet al het andere zich onderwerpen.

Nu is het na al die onthullingen gemakkelijk, kleinerend en negatief over Donald Trump te spreken. Al het vulgaire, het vuil in het licht van wangedrag betreffende het huwelijk en de seksuele perversies maakt aan iedereen openbaar, wat hier voor een president zou aantreden. Zo iemand kan zich zelfs in het vaak zo christelijk beoordeeld Amerika aan het hoofd van een partij en eventueel het land brengen. Dat is politiek. Dit is onze wereld. Dit is de wereld in werkelijke zin.

En aan de andere kant? Heeft Hillary Clinton daardoor een ander soort politiek, omdat zij niet wordt gedreven door haar driften, maar door haar hoofd en verstand? Wat nu met het oog op haar email-affaire in het ministerie van Buitenlandse Zaken en in een aantal andere gebieden uitgekomen is, de leugens, die blijkbaar een belangrijke rol in het begrijpen van de politiek van succesvolle partijleiders spelen, worden duidelijk. Is het beter strategisch te zondigen en in deze wereld te handelen dan door de driften? Nee, het is veel erger. Want degene die opzettelijk leugens en valse en halve informaties inzet, weet wat hij aan het doen is. Hij doet het met concept. Dit is veel erger.

We zijn vaak onderhevig aan de misvatting, dat wij morele zonden erger vinden dan strategisch-verstandelijke zonden. Dit kan men al zien aan de beoordeling van het volk van Israël in Richteren hoofdstuk 17-21. Terwijl de immoraliteit in Jabes in Gilead (Richt. 19) leidde tot een protest onder het gehele volk, haalde de invoering van de afgodendienst door de stam Dan (Richt. 18) helemaal niemand van achter de kachel vandaan.

Dit stelt men nu ook met het oog op de Verenigde Staten vast. Veel christenen denken, dat de morele dwalingen en excessen van Trump erger zijn dan dat, wat er bekend is over Clinton. Gods oordeel over morele zonden is duidelijk. Hij veroordeelt en oordeelt daarom. Maar als iemand door het verstand gecontroleerd kwaad doet en zich bewust tot een deel van een slecht systeem maakt, is dit veel erger. Net zo functioneert de politiek, zoals we steeds weer beleven.

Nu zou men kunnen denken: dit heeft alleen effect op de grote politiek, maar niet op de “kleine” politiek, laten we zeggen in de lokale politiek. Maar dit is een foute beoordeling. Nu zullen de excessen mogelijk niet in dezelfde mate voorkomen. Maar het karakter van de politiek verandert niet, als het slechts om de kleine politiek gaat. Want zoals de wereld altijd wereld is en zal blijven, zo blijft politiek ook altijd de politiek, met al haar ‘verfijningen’, zoals men soms zelfs instemmend zou kunnen denken. Maar dit alles is niets anders dan wereld. We moeten daarvoor onze blik niet laten misvormen!

“Het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij [de] wereld gekruisigd is, en ik voor [de] wereld” (Gal. 6:14).

NOOT:
1. Dat is in dit geval Duitsland.

© Bibelpraxis.de, Manuel Seibel

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW