4 jaar geleden

Vervolgde christenen (2)

Materialisme – een serieus gevaar voor ons

 

“Laat de geringe broeder echter roemen in zijn hoogheid, en de rijke in zijn geringheid …” (Jak. 1:9).

Vervolgingen kennen we niet – de jongste generaties al helemaal niet. Daarbij willen we niet vergeten, dat er ook in onze landen christenen zijn, die worden gediscrimineerd en lastiggevallen vanwege hun geloof. Maar zo’n vervolging als we eerder gezien hebben, ervaren we vandaag niet meer.

Dit kan zijn omdat satan zijn strategie heeft veranderd, vooral in westerse landen. Hebben we hem in het vorige artikel nog als een brullende leeuw gezien, verschijnt hij in onze landen toch vooral als een engel van het licht.

In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met toenemende democratisering, die ons zekerheid, vrijheid en vrede heeft gebracht. Dit hangt nauw samen met een sterke liberalisering, in het bijzonder van de economie, die ons vooral welvaart heeft gebracht. We worden gekenmerkt door materialisme zoals bijna in geen andere tijd en weinig andere landen op aarde. We hebben ons ontwikkeld tot een echte consumptiemaatschappij, waarvan de levensstijl grotendeels is gericht op de zekerheid en het verhogen van de consumptie.

“Winkelen tot je erbij neervalt” is het credo. Altijd maar meer en meer! Dat is onze tijdsgeest. Terwijl vervolgde christenen meestal in extreme armoede leven, maar in een levend besef van hun hoogheid (zie Jak. 1:9), dat wil zeggen hun geestelijk bezit in de Heer Jezus, lijkt het bij ons juist andersom te zijn. Weliswaar neemt de uiterlijke welvaart over het algemeen toe, maar het geestelijke grondwaterpeil zakt steeds verder omlaag. Geestelijke waarheden worden steeds meer opgegeven – zo niet altijd in theorie, maar wel dan in de praktijk -, waarvoor onze voorouders hard op hun knieën gestreden hebben.

Het gaat hier er geenszins om, om te spreken over een soort ascese1. Maar vandaag is God op zoek naar geestelijk gezinde mannen en vrouwen die alleen voor Hem instaan en zich niet aan de geest van deze tijd onderwerpen. Wiens leven een levende getuigenis is en hun spreken niet ‘doorstreept’, maar ‘onderstreept’. Of het nu is onder de openlijke en brute aanvallen van satan daar of onder de meer subtiele en verborgen aanvallen hier – het zal ons alles kosten om standvastig weerstand te bieden. We moeten niet vergeten, dat het satans verklaarde doel is, om hoe dan ook, ons tot zwijgen te brengen, zowel in ons spreken als in ons leven. Dat laatste “spreken” is eigenlijk het luidste en meest indrukwekkende. Ben ik stil? Welke taal spreekt mijn leven? Wat zien de mensen?

NOOT:
1. Strenge en vrome levenswijze, onthouding van alle aardse genoegens. {Van Dale}

 

Friedemann Werkshage; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 27.04.2018.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW