Maatschappij

81 artikelen in deze categorie gevonden
10 jaar geleden

Verwerven van mediavaardigheden

De elektronische media oefenen en enorme invloed uit op de maatschappij. Christenen vormen daarop geen uitzondering. Hoe moeten wij daarmee omgaan? In het volgende zal het eeuwig blijvende “medium” van God, de heilige Schrift, ten opzichte van enkele mediatrends van de 21e eeuw stelling nemen. Zich beheersen (laten)? Het is verbazingwekkend dat in 2013 naar verwachting 28 miljoen smartphones in Duitsland verkocht zullen zijn. Maar nog verbazingwekkender is dat vele van de bezitters menen zo’n apparaat altijd bij zich te...

Lees verder
10 jaar geleden

Praktische aanwijzingen voor de omgang met media

Moderne media zijn een vast bestanddeel van ons leven geworden, of wij dat willen of niet. Een scholier kan al niet meer zonder deze media werken en leven. Dan is het goed enkele dingen voor ogen te hebben, die voor ons als christen hulprijk zijn in de omgang met deze soms echt gevaarlijke instrumenten. In een ander artikel over dit onderwerp hebben we het belangrijke vers uit Filippi 4 geciteerd: “Overigens broeders [en zusters] , al wat waar is, al...

Lees verder
10 jaar geleden

Het spannende mediatijdperk

Wat voor media gebruiken jongeren? Dit werd in een recent representatief onderzoek – genaamd JIM (jeugd, informatie, multi-media) – onderzocht onder 12-19-jarigen. Dit zou niet overeen moeten komen met de gewoonten van jonge christenen. Maar of ze zich zo anders gedragen? Onlangs werden verschillende studies bij jonge en minder jonge mensen uitgevoerd over het PC- en multimedia gedrag. Voor mij liggen de (actuele) Jim-enquêtes van het media-educatie onderzoeksvereniging Zuidwesten uit de jaren 2007 en 2011, een nader onderzoek door het...

Lees verder
10 jaar geleden

De Bijbel en de roede …

05.01.2012. In de afgelopen weken, is een heftig meningsverschil over de kwestie van de opvoeding onder het publiek gebracht. De aanleiding is de aanklacht van vice-voorzitters van de Grünen in een volksvertegenwoordiging van een Duitse deelstaat tegen Wilfried Plock, een christen die in lezingen op grond van de Bijbel ook kort over de vraag gesproken heeft, in hoeverre de Bijbel spreekt van de roede … 27.11.2013. Een vraagstuk dat in Duitsland speelt, maar die ook in Nederland steeds actueler wordt....

Lees verder
10 jaar geleden

Perspectieven voor moeders

Hoort een artikel over moeders eigenlijk wel in een blad voor jongeren [1]? Terecht kan men deze vraag stellen. Omdat onze houding ten opzichte van levensstijlen en inzichten al in onze jeugd gevormd wordt, en niet pas, wanneer een concrete beslissing gemaakt moet worden, publiceren we dit artikel in een jeugdtijdschrift. Want juist de overtuigingen, die jonge moeders relatief kort na hun huwelijk moeten hebben en ten dele ook moeten verdedigen, ontstaan in de tijd van hun jeugd. Jonge moeders...

Lees verder
11 jaar geleden

Aktieve hulp bij sterven …

Wat zegt de Bijbel daarover? Euthanasie – een onderwerp dat op dit moment intensief wordt besproken. In Nederland namelijk werd de wet op de Legalisatie (wettelijke bevestiging) van hulp bij sterven goedgekeurd. Artsen blijven in de toekomst ongestraft, die op verzoek van de patiënt hulp bij sterven verlenen – rekening houdend met bepaalde zorg criteria. Het moet om een vrijwillig en oprecht verlangen van de patiënt gaan, die een ‘uitzichtloos’ en ‘ondraaglijk’ lijden ondergaat, zodat er voor hem geen andere...

Lees verder
11 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (9)

Hoofdstuk 2 (vervolg) B. Waren de Filistijnen voorafschaduwing van de komst van de Moslims? De vraag zou kunnen zijn waarom Moslims alleen al bij deze groep mensen zouden passen? Net zoals het lam van het Pascha een voorafschaduwing van de Messias was, de oude Filistijnse haat tegen Joden was een voorafschaduwing van de echte overeenkomst, die was en is de Islam en Moslims vandaag. Als je denkt dat de Filistijnen slecht waren of Hitler slecht was, dan heb je nog...

Lees verder
11 jaar geleden

Waar stemt u op? Op WIE hebt u gestemd?

Enkele gedachten bij de huidige verkiezingen September 2012. Het is niet de bedoeling hier een politieke verhandeling te geven. Ooit hoop ik met de grootste Koning mee te mogen regeren hier op aarde. Maar daar is het nu nog niet de tijd voor … daar is het nog iets te vroeg voor … daarom ga ik ook niet stemmen op een politieke partij of voor een bepaalde persoon, die beweert orde op zaken te gaan stellen in ons land. Nee,...

Lees verder
12 jaar geleden

Ongegronde stemmingmakerij bij SBS

PERSBERICHT Amsterdam, 15 maart 2012 Het SBS-programma ‘Undercover in Nederland’ gaat komende zondag 18 maart over onze zorginstelling Different en ‘de vermeende homogenezing die ook nog eens gesubsidieerd werd’. Geen vergoeding zorgverzekeraars Voor die uitzending heeft SBS met behulp van een acteur, die zich voordeed als potentiële cliënt, undercover opnamen gemaakt van een intakegesprek bij een van onze vestigingen. Omdat vanaf de eerste aanmelding onduidelijkheid bestond over de vraag of deze persoon bij Different aan het juiste adres was, is...

Lees verder
12 jaar geleden

Ophef over "Tot Heil des Volks"

Amsterdam, 17 januari 2012 Persverklaring Het dagblad Trouw bracht vandaag een artikel over onze hulpverlening bij Different. Wij vinden het artikel een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken geven. Ook in de suggesties dat het zou gaan om een therapie die ‘gevoelens moet onderdrukken’ en cliënten ‘die door afwijzing van geloofsgenoten in de knoei komen’ herkennen we ons niet. Naar aanleiding van het artikel in Trouw zijn wij overladen met vragen om te reageren in allerlei media. Daar kunnen wij...

Lees verder