5 maanden geleden

Sneeuwkristallen

Dinsdag 6 februari 2024

De winter en de sneeuw zijn weliswaar zo goed als voorbij, maar in dit artikel nog eens een herinnering daaraan en het wonderbaarlijke wat we daarin kunnen ontdekken. {FW}

 

Elk sneeuwkristal is anders dan alle andere. God, de Schepper, heeft het zo gemaakt. Of is dit gewoon een gevolg van de natuurwetten?

Opmerking: De volgende tekst is een door de computer gegenereerd afschrift van het audiobestand. Spraakherkenning kan in sommige gevallen foutief zijn.

Sneeuwkristallen zijn iets heel bijzonders. Helaas is de sneeuw dit jaar al verleden tijd en toch is het nog steeds iets indrukwekkends als je ’s ochtends in de ongerepte, vers gevallen sneeuw stapt en iedereen die dit ooit heeft gedaan, niet alleen onze kinderen, kent de magie die ermee gepaard gaat. Wat nog opmerkelijker is, is wanneer je de sneeuwvlokken van dichterbij bekijkt en dan beseft, dat God er iets heel bijzonders mee heeft gemaakt. Natuurlijk schrijft de wereld dit toe aan evolutie, maar dat kan het feit dat elk sneeuwvlokje anders is, niet verklaren.

Er is een wetenschapper, een Amerikaanse meteoroloog en fotograaf, die leefde van 1865 tot 1931, Wilson Bentley, die een methode uitvond om sneeuwkristallen te fotograferen en hij nam in totaal 5.000 verschillende foto’s en realiseerde zich dat elk kristal uniek is. Het zijn zes kartelige sterren die God zo heeft gevormd, dat ze door hun vertakkingen gemakkelijk in elkaar grijpen en zo samen grotere sneeuwmassa’s vormen. Het is uiteindelijk een uniek schouwspel. De grootste sneeuwvlok die naar verluidt ooit is waargenomen, was waarschijnlijk 38 centimeter groot. 38 centimeter, dus groter dan een normale pizza. Hij zou in 1887 in de Amerikaanse staat Montana zijn gevallen, hoewel sneeuwvlokken normaal gesproken een diameter van misschien een halve centimeter hebben.

Het feit dat sneeuwkristallen groeien in een zeshoekige symmetrie zou te wijten zijn aan de aard van kleine deeltjes watermoleculen. Dit is al te zien in ijs, bevroren water, dat ook deze zeshoekige structuur vormt. En sneeuwvlokken krijgen blijkbaar deze indrukwekkende vormen op hun weg door de wolken. Het duurt waarschijnlijk wel een half uur voordat ze de aarde bereiken en dan vormen deze kristallen zich wanneer de waterdamp condenseert op piepkleine deeltjes in de lucht. Misschien wel op de kleinste stofdeeltjes, die dan bevriezen en de moleculen de kans geven om zich vast te hechten.

Dit is nu als het ware een natuurwet, maar waar komen deze natuurwetten eigenlijk vandaan? Dat kan de evolutie, dat kan de wetenschap vandaag de dag helemaal niet verklaren, maar dat weten we wel. We hoeven alleen maar naar Johannes 1 te kijken, waar de evangelist, de Geest van God door Johannes, zegt, dat het Woord in het begin bij God was, alles is ontstaan door hetzelfde, door het Woord, door de Zoon die Mens is geworden, die vlees is geworden, en zonder Hem is er niet één ding dat geworden is.

De natuurwetten zijn geen wetten in zichzelf, dat dit gebeurt, maar het is de Zoon van God die alles op precies deze manier heeft voorbereid en deze wetten vandaag hun kracht geeft. Hij hoeft alleen maar Zijn hand terug te trekken en alles zou van de ene dag op de andere voorbij zijn. Kolossenzen 1 vers 16, in Hem, door de Eerstgeborene van heel de schepping, door Hem die het beeld is van de onzichtbare God, door de Heer Jezus zijn alle dingen geschapen, de dingen in de hemelen en de dingen op aarde, de zichtbare en de onzichtbare, alle dingen zijn door Hem geschapen, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen, dat wil zeggen, door Zijn kracht zijn alle dingen geschapen; ten tweede zijn ze door Hem geschapen, Hij is ook het instrument met eerbied gezegd, die hen gevormd heeft; en ten derde zijn ze ook voor Hem geschapen, omdat Hij daaraan vreugde heeft.

Hij bekijkt als het ware elk sneeuwvlokje afzonderlijk en heeft er vreugde in. Het is interessant, dat God misschien wel meer vreugde heeft aan al deze dingen dan wij, het is door Hem geschapen, dus het is niet op de een of andere manier uit zichzelf ontstaan, hoe zou het uit zichzelf kunnen ontstaan, zo’n sneeuwvlok. God is de Schepper Die daarachter staat, hoe is het mogelijk dat ze allen verschillend zijn, dat er geen twee hetzelfde zijn, omdat God er vreugde in heeft, omdat de Heer Jezus er vreugde in heeft om ze zo verschillend te maken. En in het boek Job vinden we al, dat Elihu zegt over de sneeuwvlok, over de sneeuw, Job 37 in vers 6, omdat hij spreekt over de sneeuw om op de aarde te zijn en de slagregen en het gieten van Zijn sterke regens. Met andere woorden, het is de Heer Zelf Die de autoriteit heeft om een sneeuwvlok naar beneden te doen vallen. Dit gaat niet op de een of andere manier vanzelf, het is niet op de een of andere manier een natuurwet, maar het is de Heer Zelf, het is God Zelf die dit bewerkt. Of Psalm 147 in vers 16, die sneeuw geeft, als wol, en rijp uitstrooit als as, dat komt van Hem, die deze prachtige vormen maakt, die dit wonderbaarlijke ding om naar te kijken maakt; het vuil, dat hebben wij daar binnengebracht, maar Hij heeft het allemaal op een wonderbaarlijke wijze bereid.

En laten we niet vergeten, dat de sneeuw met ons mensen wordt geassocieerd. Jesaja 1 vers 18 zegt: “Komt nu laten wij samen een rechtszaak voeren,” zegt de Heer, “al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol”. Ja, wij zijn zondaars, wij waren allemaal zondaars, wij kwamen op deze aarde als natuurlijke mensen, zondige mensen, wij kwamen helemaal niet, wij werden geboren. Maar toen openbaarde God ons, dat we zondaars zijn en Hij stelt ons het evangelie voor in de Persoon van de Heer Jezus, zodat wij die zondaars zijn, die getekend zijn door zonden, door de vuiligheid van onze zonden, dat het wordt als sneeuw, dat we gerechtvaardigd worden; dat wij degenen zijn die vergeving van zonden ontvangen, in Christus, gerechtvaardigd voor God door de Heer Jezus. Daarvoor moet je Hem je zonden belijden, daarvoor moet je Hem, de Heer Jezus Christus, aannemen als Heiland.En dan krijg je vergeving van je zonden, dan word je gerechtvaardigd en dan word ook jij wit als sneeuw en als wol in plaats van rood en in plaats van zonde. En dat is wat ik voor jou wens, dat je de Schepper in deze schepping herkent en beseft, dat je voor Hem verantwoordelijk bent en dat je dan ook beseft, dat je berouw moet hebben van je zonden, ze Hem moet belijden en gered wordt voor tijd en eeuwigheid.

 

© www.bibelpraxis.de; Manuel Seibel

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW