Evangelie

131 artikelen in deze categorie gevonden
15 jaar geleden

Mannen en vrouwen die bidden (II)

De vorige keer hebben we beperkt stil gestaan bij de vraag ‘hoe’ en ‘waar’ mannen bidden. Nu gaan we dan verder met de ‘vrouwen’, zoals in het vorige artikel al hebben aangegeven (ook dit mede nog als aanvulling op noot 2 van het artikel: “Wij willen dansen en vrolijk zijn” uit Frisse Wateren). “Ik wil dan, dat de mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist” (vers 8) was het vers waar we de...

Lees verder
15 jaar geleden

Zendings- en evangelisatieconferentie (IV)

Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatieconferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Hopelijk hebt u de eerste twee artikelen ook gelezen. Zo niet, dan raad ik u aan dat toch...

Lees verder
15 jaar geleden

Zendings- en evangelisatieconferentie (III)

Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatie-conferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Hopelijk heb je de eerste twee artikelen in de vorige nummers ook gelezen. Zo niet, dan raad...

Lees verder
15 jaar geleden

Zendings- en evangelisatieconferentie (II)

 Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatieconferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Hopelijk heb je het eerste artikel in het vorige nummer ook gelezen. Zo niet, dan raad ik...

Lees verder
15 jaar geleden

Zendings- en evangelisatieconferentie (1)

Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatie-conferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Omdat ik ook de conferentie van heel dichtbij heb meegemaakt, vraag ik je om verder te lezen,...

Lees verder
15 jaar geleden

Evangelisatie in de vakantie

Misschien schrik je een beetje van de titel. Ik hoop het eigenlijk van niet. Hoe dan ook, haak nu niet af en lees verder. Dit artikel roept je niet op om “te imiteren” maar wordt nu voornamelijk gepubliceerd om je impulsen te geven, ideeën misschien om ook iets voor je Heer en Heiland te doen tijdens je vakantie. In dit nummer vind je nog een artikel over ‘vakantie’. Graag verwijs ik hier ook daar naar. De titel ervan is: “Zonneschijn...

Lees verder
15 jaar geleden

God heeft met ieder een plan!

“God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen” (1 Timotheüs 2 vers 3-4) In een donkere nacht stond een scheepsjongen op het dek van een stoomschip dat de Mississippi afvoer. Opeens voelde hij dat een neervallend touw zich om zijn voeten slingerde en hem omvertrok, zodat hij overboord viel in de stroom. In doodsangst klemde hij het touw met beide handen vast, maar voelde tegelijkertijd dat hij steeds dieper zonk. Zwemmen kon hij niet...

Lees verder
15 jaar geleden

De onverbreekbare ketenen van een Middeleeuwse smid

Men vertelt van een bekwame smid die in de Middeleeuwen leefde en gevangen gezet werd in een onderaardse kerker, in boeien geklonken, het volgende: De gedachte kwam bij hem op om te vluchten. Hij onderzocht daarom zijn ketenen om misschien een zwakke schakel daarin te kunnen ontdekken die het mogelijk zou maken, met inspanning van zijn geweldige spierkracht, de boeien te verbreken. Zijn hoop vervloog evenwel toen hij bij onderzoek ontdekte dat op de keten zijn eigen merkteken stond. Het...

Lees verder
15 jaar geleden

Systeem van satan of voorwerp van de liefde van God? (2)

Mens van deze wereld tegenover de geest van deze wereld We richten ons nu weer op de schijnbare tegenspraak, die aan het begin van dit artikel met betrekking tot de verschillende betekenissen van het woord “wereld” in de Bijbel genoemd werden [zie “Systeem van satan of voorwerp van de liefde van God? (1)”, Frisse Wateren nr. 23 – vertaler].We zien dan dat we onderscheiden moeten tussen de mens van deze wereld – aan wie wij op een liefdevolle en zinvolle...

Lees verder
15 jaar geleden

Door het geloof verstaan wij dat …

“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God” (Psalm 53:2) Sommigen zeggen dat er geen God is; al de wonderen om je heen zijn toevallig. Geen almachtige hand maakte duizenden biljoen sterren – zij maakten zichzelf. De bovenste paar centimeters van ons land kreeg de juiste grondsoort, waar we zonder dat geen groente hadden om te eten en geen gras voor de dieren, welks vlees ons voedsel is. De onuitputtelijke laag lucht, slechts 100 (Engelse) mijlen diep en...

Lees verder