3 jaar geleden

Het heeft geen zin om met de waarheid te twisten

Er wordt ons verteld dat Koningin Elizabeth I een spiegel brak die haar verdorde en gerimpelde gelaatstrekken toonde, en velen zijn tegenwoordig boos op het Woord van God wanneer het de vuile, gerimpelde en vervallen staat van hun zielen verklaart. Het is niet aangenaam te ontdekken, dat je een zondaar bent en ongeschikt voor God, maar het is het toppunt van dwaasheid te twisten met Degene die je dit zegt, want het blijft waar ondanks onze boosheid. U bent ziek en de dokter wordt erbij geroepen; na een zorgvuldig onderzoek verklaart hij dat uw toestand zeer ernstig is. Heb je daar ruzie over met hem? Zeker niet, want u weet, dat de man, die de ziekte begrijpt, de man is om de remedie voor te schrijven, en u vertrouwt hem volkomen en voert zijn aanwijzingen uit. Ik bid dat u even wijs zult zijn in de zaak van uw ziel.

 

JT Mawson

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW