2 jaar geleden

Doet de Corona-crisis mensen nadenken over God?

Leestijd: 4 minuten

God spreekt tot ons mensen, ook door de Corona-crisis. Hij schudt ons wakker. Hij waarschuwt ons. Gods liefde is nog steeds actief.

Het goede nieuws verspreiden

Je zou denken dat je, gezien de angst en paniek die het Coronavirus bij veel mensen veroorzaakt, gaat nadenken over waar je de eeuwigheid zult doorbrengen. En als christenen willen we dit zeker gebruiken, voor zover we kunnen, om het Goede Nieuws te delen. Bijvoorbeeld door middel van een flyer die we waar mogelijk nog een paar dagen kunnen verspreiden, of als PDF kunnen versturen of via smartphones kunnen doorgeven.

 

Corona en de angst

Geen zicht meer op God vanwege angst

Soms heeft men de indruk dat de duivel erin slaagt om aan de ene kant angst en zorgen aan te wakkeren, maar aan de andere kant de mensen zo te vangen, dat ze over de angst van anderen praten, maar zich niet afvragen: En wat heeft dit mij te zeggen? Heeft het een boodschap voor mij?

Ja, er gebeurt niets op aarde dat niet aan het oog en de hand van God is voorbijgegaan: “… Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de HEERE dat doet? Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten” (Amos 3:6,7).

God’s boodschap aan ons mensen

God heeft een boodschap voor ons allemaal die op aarde leven. Welke plaats heeft Hij in ons leven? Hebben wij Hem uitgesloten van onze overwegingen? Als je nu sommige jongeren Corona-feestjes ziet vieren, krijg je de indruk, dat ze zich helemaal niets aantrekken van wat hier op aarde gebeurt.

God geeft er wel om. Het is Zijn aarde, het is Zijn universum, wij zijn Zijn schepselen. Hij schiep deze aarde, Hij is het die haar in stand houdt. Hij is het die ons onderhoudt en ons leven geeft.

Waarom Wuhan? Waarom Tirol?

Men kan zich afvragen waarom bepaalde regio’s (tot nu toe) in het bijzonder zijn getroffen. We weten het niet. De Heer Jezus zei eens met betrekking tot rampen: “Nu waren er in diezelfde tijd enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs wier bloed Pilatus met hun offers had vermengd. En [Jezus] antwoordde en zei tot hen: Denkt u dat deze Galileeërs groter zondaars waren dan alle [andere] Galileeërs, omdat zij dit hebben geleden? Nee, zeg Ik u, maar maar als u zich niet bekeert, zult u evenzo omkomen. Of die achttien op wie de toren van Siloam viel en hen doodde, denkt u dat zij schuldiger waren dan alle [andere] mensen die in Jeruzalem wonen? Nee, zeg Ik u, maar als u zich niet bekeert, zult u allen op dezelfde wijze omkomen” (Luk. 13:1-5).

Gods taal is duidelijk. Hij waarschuwt ons mensen, dat we ons moeten bekeren om gered te worden. Dat het een kwestie is van je tot Hem bekeren en Jezus Christus als Verlosser aan te nemen. Waarschuwingen worden uit liefde gedaan. Dat zien we soms over het hoofd. Hij geeft ons mensen nog tijd om ons te bekeren. Hoe lang nog?

Een tweede ramp

Ik vond het zeer vreemd dat midden in de crisis in Wuhan (China) plotseling een ander quarantainestation instortte, met enkele dodelijke slachtoffers.

Wij wensen zoiets niet, zeker niet voor ons land, en al helemaal niet ten aanzien van mensen die Jezus Christus niet als Verlosser hebben aanvaard. Maar zoals de Heer zegt: De mensen die omkwamen waren geen grotere zondaars dan andere ongelovige mensen. Zij hadden niet meer schuld dan anderen.

Wat moet er nog meer gebeuren opdat wij naar God zouden luisteren?

Maar wie dit appèl van God op het geweten en het geduld om genade te aanvaarden, om God als Heiland-God te aan te nemen, om Jezus Christus als Heiland te aan te nemen, afwijst, voor hem blijft op een bepaald moment alleen het oordeel van God over. Soms komt het plotseling, zoals bij deze instorting.

Soms overkomen ons totaal andere gebeurtenissen, zoals we zagen met de torens op 11 september 2001 in New York. Soms stort een wolkenkrabber in, andere keren is het een brug. Dan breekt er brand uit of er is een overstroming, zoals een tsunami. Andere keren zijn het bosbranden, zoals we een paar maanden geleden zagen.

God spreekt luid – in liefde

God spreekt zo vaak. Wij wensen dat de mensen beseffen, dat God hén bedoelt en hen in Zijn liefde tot Zich wil trekken. De Verlosser spreidt nog steeds zijn uitnodigende handen uit. Het kan vandaag te laat zijn. Of morgen. “Wij bidden voor Christus: Laat u met God verzoenen!” (2 Kor. 5:20).

 

“Heden, als u Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet.” Morgen kan het al te laat zijn. Nee, vandaag.

 

Manuel Seibel; © www.bibelpraxis.de

Laatste verandering: 18.10.2021.

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW