2 jaar geleden

Hoe ik vrede vond (2)

“… toen u van ons [het] woord van [de] prediking van God hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, zoals het waarlijk is, als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft” (1 Thess. 2:13).

 

Het was duidelijk voor mij, dat ik een zondaar was. Maar het lezen van de Bijbel, het horen van preken en mijn oprechte pogingen om mezelf te verbeteren maakten me alleen maar ongelukkiger.

Toen vond ik het volgende advies in een christelijk traktaat: “Neem het Woord van God zoals het er staat.” Ik herinnerde mij Jezus’ uitnodiging: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matth. 11:28). Ik knielde neer en bad tot Hem: “Ook ik ben belast. Heb medelijden met mij!”

Terwijl ik bad en de Heer vertelde over mijn schuld en de last op mijn hart, herinnerde de Geest van God mij aan het vers: “Het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1:7).

Dit Woord raakte mij als een boodschap van God voor mij in mijn situatie. Ik geloofde het en de vrede waarnaar ik zo lang tevergeefs had gezocht, kwam in mijn hart. Nu heeft de uitspraak van de Heer, die ik eerder onoplettend over het hoofd had gezien, mij overtuigd: “Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven” (Joh. 6:47).

Nu geven Gods beloften in de Bijbel mij zekerheid en vreugde. Ik vertrouw erop. Het Woord van God is het dagelijks voedsel van mijn ziel en mijn vreugde. Het is mijn licht op mijn pad op weg naar eeuwige heerlijkheid.

Slot.

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW