Christendom

1050 artikelen in deze categorie gevonden
14 jaar geleden

Contemplatief Christendom (1) – Bloemlezing Nieuwsbulletin nr. 10

Het contemplatieve christendom is aan het doordringen in de evangelische beweging en in de orthodox protestantse kerken. Deze bloemlezing geeft een indruk van deze destraseuze ontwikkeling in Nederland …. “Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede” (2 Petrus 3:17) Uitgebreide bloemlezing uit een Nieuwsbulletin van A. Geelhoed (nr. 10 – 9/10/2006) De vloedgolf van het contemplatieve christendom heeft Nederland bereikt Vrijgemaakt Gereformeerde predikant beveelt het contemplatief gebed aan Het Labyrint is in Middelburg aangekomen Voormalige...

Lees verder
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke kerk (1)

  De brieven aan deze zeven gemeenten zullen bij onze volgende beschouwingen als leidraad dienen. Wij geloven, dat zij niet slechts geschiedkundig, maar tevens profetisch zijn. In de eerste plaats zijn zij zeer zeker historisch, en dit feit moet tot zijn volle recht komen bij het doorzoeken van hun profetisch karakter. Zeven gemeenten bestonden werkelijk in de zeven steden die hier opgenoemd zijn, en in de toestand hier beschreven. Doch het is even duidelijk, dat naar de bedoeling van Hem,...

Lees verder
14 jaar geleden

Werken of vruchten

Dit artikel laat ons de verschillende eigenschappen zien van de “werken” van het vlees en van de “vrucht” van de Geest. Hoe belangrijk zijn deze dingen voor ons persoonlijk praktische geloofsleven. Hoe staat het met u, als het om deze dingen gaat? Laten wij ook iets zien van Hem in ons leven? “Nu is het duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, , dronkenschappen, zwelgpartijen en...

Lees verder
14 jaar geleden

De gave van de Heilige Geest

Vervuld zijn met de Heilige Geest, het wandelen door de Geest, het bedroeven van de Heilige Geest of het uitblussen … wat betekent het en hoe staat het met ons? Wij kunnen één hand in de “mand van het vlees” steken en zaaien voor het vlees, of de andere hand in de “mand van de Geest” steken en zaaien voor de Geest. De hele dag door doen wij het één of het ander. In welke mand steekt u, steek jij...

Lees verder
14 jaar geleden

Israël en de gemeente

Men moet kennis van de ‘meegedeelde waarheid’ hebben om de Bijbel behoorlijk te begrijpen. God heeft mensen op verschillende manieren in verschillende tijden behandeld en in nieuwe openbaringen met Zichzelf en van Zijn wil gebracht. De waarheid van de bedelingen onderwijst ons om deze verschillende manieren goed te onderscheiden en hun karakter te onderscheiden, zodat de opmerkelijke eigenschappen van elke bedeling begrepen zullen worden. Wij leren zo het ware karakter van onze roeping en van onze bijzondere bedeling. Het belangrijkste...

Lees verder
14 jaar geleden

De Da Vinci Code (I)

Over de “Da Vinci Code” is zeker het laatste woord nog niet gezegd en geschreven. Deze artikelserie (uit het Duits overgenomen) wil een hulp zijn bij deze fantasieën van Dan Brown. Het boek “Sakrileg” doet, wat het beloofd heeft. In het Brockhaus Woordenboek wordt de betekenis van het woord Sakrileg als: “de ontwijding van heilige plaatsen en zaken door schending, misbruik of roof respectievelijk aanvallen op gewijde personen” weergegeven. In Amerika werd de thriller bekend onder de naam “The Da...

Lees verder
14 jaar geleden

De Gouden Kandelaar (11)

Wij moeten de heerlijkheid en macht van onze God erkennen, willen we Zijn overwinning in ons leven ervaren. We mogen Hem als de Allerhoogste en Almachtige voor ogen en in ons hart hebben, en moeten evenzeer vertrouwen op Zijn liefde als op Zijn bescherming, willen we strijders voor God worden in de diepste betekenis van het woord. Een zeer persoonlijke, diepe innerlijke band moet de ziel van hen die in Zijn naam de vijandelijke machten overwinnend tegemoet wil treden, met...

Lees verder
14 jaar geleden

De Gouden Kandelaar (10)

Het overwinningsgebed van degenen die zich in het geloof reeds nu in de heerlijkheid met Christus verenigd weten, moeten wij vandaag leren verstaan, leren bidden! Wat een onafzienbare gevolgen zou het hebben als alle gebedsstrijders deze volkomen overwinningspositie zouden benutten! Het leven in de Geest (7) Hoofdstuk 3 (vervolg) Ik heb u macht gegeven tegen de gehele legermacht van de vijand “Daarna wees de Here nog zeventig aan en zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden...

Lees verder
14 jaar geleden

De Gouden Kandelaar (9)

 Wat een blijdschap is het als kinderen van God doorbreken naar een nieuwe fase, als de nevel wijkt en zij de geestelijke bergtoppen waartoe God hen roept duidelijk zien … wilt u, wil jij weten hoe dit kan … Het leven in de Geest (6) Hoofdstuk 3 (vervolg) ”Welzalig hij, die Gij verkiest “Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen, opdat hij wone in Uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van Uw huis, met het heilige...

Lees verder
14 jaar geleden

En zie Mijn handen

Handen hebben iets bijzonders. Zij worden opgestoken ten teken van groet; zij blijven uitdagend in de zakken steken. Handen kunnen strelen, ze kunnen ook slaan. Handen kunnen spreken, evenzo als zij onbuigzaam en zwijgend kunnen volharden. Prachtige bouwwerken worden door mensenhanden opgericht. Met bommen, die mensenhanden gemaakt hebben, worden vele van deze gebouwen in puin en as gelegd. Mensenhanden redden vandaag mensenlevens – mensenhanden doden dagelijks duizenden mensen in het lichaam van de moeder. Zo hebben zij iets, wat zeer...

Lees verder