2 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (9)

“Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon” (Rom. 5:10).

Vijanden en verzoend

Toen Adam en Eva zondigden, vernietigden zij de voorheen wonderbare relatie met God. Maar vanaf dat moment was er niet alleen geen gemeenschap meer, maar veel meer dan dat: openlijke vijandschap. Adam had geen verlangen meer naar God, integendeel, hij vluchtte en verborg zich. Zonde wordt in de Bijbel ook wetteloosheid genoemd (1 Joh. 3:4) – dit betekent dat men, door een zonde te begaan, ontkent dat er een Wetgever is. Zonde is daarom een belediging van de majesteit. De zonde treedt Gods heilige aanspraak op de mens met voeten. Zonde is rebellie tegen God. Zelfs diepreligieuze mensen die nog geen echte vrede met God hebben, leven in deze vijandschap tegen God.

De enige manier om deze vijandschap weg te nemen is verzoening. Ons bijbelvers zegt duidelijk hoe dit uiteindelijk mogelijk is: door de dood van de Heer Jezus. Het storende element, de zonde, wordt opgeruimd en vergeven door belijdenis aan God, waardoor “vrede met God” ontstaat (Rom. 5:1). Vrede heeft in deze wereld geen betekenis meer – op dit ogenblik zijn er wereldwijd minstens 55 gewapende conflicten en oorlogen, waarvan sommige al tientallen jaren smeulen. Vredesonderhandelingen hebben vaak geen waarde, en gesloten vredesverdragen kunnen op elk moment worden ontbonden. Verzoening en vrede met God zijn echter onuitwisbaar en zonder einde. Door het geloof in Jezus Christus wordt de oude status van “vijand van God” volledig uitgewist. Maar de Heer Jezus gaat nog verder: “U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied” (Joh. 15:14).

Bent u al een vriend van de Heer Jezus – of nog steeds een vijand van God?

 

Alexander Schneider; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 16.04.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW