2 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (11)

Want vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in [de] Heer” (Ef. 5:8).

Duisternis & licht

God is licht (1 Joh. 1:5). Dit betekent dat God absoluut volmaakt, heilig en rein is – niets slechts, geen zonde past Hem op enigerlei wijze. Wij mensen verbinden duisternis met iets huiveringwekkends. Misdaden gebeuren meestal ’s nachts, kinderen zijn bang in het donker en mensen worden depressief als er te weinig licht is. Dit alles past niet bij God. Ongelovigen zijn niet alleen in duisternis, maar zij zijn duisternis. Zij worden gekenmerkt door het tegendeel van Gods volmaaktheid. Het contrast van licht en duisternis spreekt dus niet van verschillende tijden van de dag, maar van morele verschillen zoals “goed en kwaad”. Net zoals duisternis niet bij het licht past, passen wij niet bij God. Eigenlijk onmogelijk om samen te brengen. Maar toen kwam Jezus op aarde.

Hijzelf verklaart zijn wonderbaarlijke doel met ieder mens: “Ik ben als licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft” (Joh. 12:46). Het is Zijn verlangen om mensen uit het rijk van de duisternis naar het licht te brengen. Wie nu in Jezus Christus gelooft, zal zijn toestand als duisternis afleggen en zelf licht worden. Zo is hij geschikt voor de aanwezigheid van God. Licht behoort bij licht – een gered persoon behoort bij God. Maar dit houdt ook in, dat hij in het oordeel van God, de hel nooit zal binnengaan, die in de Bijbel ook wel de “buitenste duisternis” wordt genoemd (Matth. 25:30).

Zit jij/u nog steeds gevangen in de duisternis?

 

Alexander Schneider; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 20.04.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW