1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (108)

God vertrouwen of God verzoeken?

“Er is gezegd: ‘U zult [de] Heer, uw God, niet verzoeken’” (Luk. 4:12).

Dit is misschien wel de meest subtiele en gevaarlijke verzoeking van allemaal: wanneer de duivel ons verleidt om ons groot te houden voor de mensen – en wanneer hij zelfs het Woord van God gebruikt om dat te doen.

Veronderstel, dat de Heer Jezus Zich werkelijk van de tempeltop naar beneden had geworpen en door de engelen Gods was opgevangen. Dat zou zeker grote indruk hebben gemaakt op de toeschouwers en Hem veel erkenning hebben gegeven. Menselijk gesproken, zou het de perfecte opmaat zijn geweest voor Zijn openbaar optreden. Maar Hij had geen woord “uit de mond van God” ontvangen (zie Matth. 4:4) en daarom deed Hij het niet. Bovendien kende Hij de Schriften zo goed, dat Hij wist dat satan het Woord van God op dit punt onvolledig had geciteerd en verkeerd had toegepast.

De Heer Jezus had het volste vertrouwen in de trouw van God. Hij was ervan overtuigd dat God Zich houdt aan wat Hij belooft en Hem daarom op al Zijn wegen zou bewaren. Juist omdat Hij volkomen vertrouwde, hoefde Hij Hem niet eerst kritisch of lichtvaardig op de proef te stellen. Dat moeten wij ook nooit doen!

Het is iets heel anders Gods beloften te vertrouwen en Hem te beproeven in die zin, dat Hij Zichzelf kan verheerlijken in de ogen van de mensen. In Maleachi 3 vers 10 daagt God Zijn volk zelfs uit om Hem op deze positieve manier op de proef te stellen, door te zeggen: “Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.”

Dit was ook de zorg van Georg Müller, die de “Vader van de weduwen” (Ps 68:6) op Zijn woord geloofde en zijn geloof baseerde op Zijn beloften. Hij verlangde ernaar om God door zijn leven een platform te bieden waar Hij kon laten zien dat Hij niet veranderd is en nog steeds trouw is aan wat Hij in Zijn Woord belooft – en hoe wonderbaarlijk heeft God inderdaad Zijn trouwe zorg door het leven van deze man laten zien!

Ook wij mogen ons in geloof vastklampen aan de beloften van God en bidden zoals de psalmist: “Bevestig Uw belofte aan Uw dienaar … Denk aan het woord gesproken tot uw dienaar, waarop u mij deed hopen!” (Ps. 119:38,49).

Wat is het verschil tussen God beproeven en God vertrouwen? In hoeverre geeft u de Heer de kans in uw leven om mensen te laten zien dat Hij niet veranderd is en nog steeds rotsvast staat op Zijn beloften van vandaag? “Want, Ík, de HEERE, ben niet veranderd (Mal. 3:6).

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 24.07.2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW