Christendom

1050 artikelen in deze categorie gevonden
14 jaar geleden

Pasen. Het kruis brengt redding … en maakt scheiding

Misschien vindt u het tweede deel van deze titel wel afschrikwekkend. Het kruis maakt toch geen scheiding? Jazeker, dat doet het wel. Tenminste het kruis van Golgotha. De kruizen en kruis-beeldjes die de mensen maken, dragen en aanbidden zijn eigenlijk uiterlijke symbolen geworden die al eeuwen lang de Christenheid in zijn greep heeft – en misschien wel afgoderij verraadt. Met name de Rooms-Katholieke Kerk maakt zich hieraan schuldig, maar ook evangelische Christenen hangen steeds meer aan uiterlijke symbolen. Maar moeten...

Lees verder
14 jaar geleden

Pasen 2006. De kleding van de Heer Jezus

Sinds de zondeval dragen de mensen kleding. Toen Adam en Eva gewaar werden, dat zij naakt waren, bekleedden zij zich met schorten uit vijgenbladeren. God verving deze dan door rokken van vellen. Sindsdien vermeldt het Woord van God op vele plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament kledingstukken. Ook over de kleding van de Heer Jezus bericht de Bijbel. En we zingen: “Moet Hij dat spotkleed dragen …. Ja, ik kost Hem die slagen … Ik doe dat kleed Hem...

Lees verder
14 jaar geleden

De theologie van Rome (4)

Een aflaat is kwijtschelding van straffen op beleden en vergeven zonden op grond van bijzondere God welgevallige daden van de boeteling. Men moest de ernst van de boete bewijzen door zich aan bepaalde straffen te onderwerpen. Deze straf kon geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden door het doen van goede werken. Hierdoor ontstond het gevaar dat het ware berouw steeds meer ging verdwijnen en men hieraan zelfs niet meer toekwam en dit als overbodig ging beschouwen. Bovendien was de grond van...

Lees verder
14 jaar geleden

Heeft Christus in de hades gepredikt?

Men leest soms dat de Heer Jezus (Zijn Geest) aan de doden gepredikt heeft, toen Hijzelf in het graf lag. Daarbij grondt men zich op 1 Petrus 3:19-20. Is deze voorstelling juist? “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de Geest, in Welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in...

Lees verder
14 jaar geleden

Het marketing christendom – een toetsing (4)

Begin jaren zestig (van de vorige eeuw – bewerker FW) is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels “the Church Growth Movement”. De beweging heeft verschillende takken. Het is de bedoeling om de tak waartoe Rick Warren (Saddleback) en Bill Hybels (Willow Creek) behoren te onderzoeken en te toetsen aan de bijbel. De publicatie van deze serie betekent niet dat Frisse Wateren met alle dingen die hierin wordt aangedragen zich kan verenigen. Toch geeft het wel op een indringende...

Lees verder
14 jaar geleden

De Gouden kandelaar (8)

 Juist die mensen die de strijd van God strijden, ondervinden vaak de grootste moeilijkheden op hun weg en er is veel in de wijze waarop hun leven wordt geleid, dat hun onbegrijpelijk is ….. Er is geen diepere rust dan die van een hart dat in heel veel verdriet geleerd heeft Hem volkomen te vertrouwen en met volle instemming in te gaan op Gods wil – wat die ook van ons mag vragen ….. Het leven in de Geest (5)...

Lees verder
14 jaar geleden

De theologie van Rome (3)

Afgoderij van de Rooms-Katholieke kerk was in haar geschiedenis (en is nu nog) rijkelijk aanwezig. Wel zie je dat deze menselijke organisatie in onze dagen weer duidelijk aan de weg timmert en zich overal mee bemoeit in deze wereld en nog steeds haar relikwieën heeft en deze onverstoorbaar koestert. We willen dit fenomeen alsmede een ander fenomeen – het vagevuur – en de oorsprong ervan wat nader bekijken. Het laatste oliesel Van het ene sacrament van de Rooms-Katholieke kerk overgaande...

Lees verder
14 jaar geleden

Het marketing christendom – een toetsing (3)

Begin jaren zestig (van de vorige eeuw – bewerker FW) is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels “the Church Growth Movement”. De beweging heeft verschillende takken. Het is de bedoeling om de tak waartoe Rick Warren (Saddleback) en Bill Hybels (Willow Creek) behoren te onderzoeken en te toetsen aan de bijbel. We vervolgen nu deze serie artikelen met deel 3, waarin we verder de droevige ontwikkeling zien in de evangelische wereld. Een ontwikkeling dat ‘A tear in our...

Lees verder
14 jaar geleden

De Gouden kandelaar (7)

Het persoonlijk gebed is de adem van de ziel en zet de hemel in beweging en ontsluit de schatten van de hemel. Een dag doorgebracht in gebed is geen verloren dag. Bidden maakt de vijand bang. Hij zal dan vluchten. Ook het gebed behoort bij het leven in de Geest. Omdat bidden zo ontzettend belangrijk is, maar door ons als Christenen zo zeer wordt ondergewaardeerd, nodig ik u uit het volgende heel rustig te overwegen. Het leven in de Geest...

Lees verder
14 jaar geleden

De theologie van Rome (2)

Afgoderij van de Rooms-Katholieke kerk was in haar geschiedenis (en is nu nog) rijkelijk aanwezig. Wel zie je dat deze menselijke organisatie in onze dagen weer duidelijk aan de weg timmert en zich overal mee bemoeit in deze wereld en nog steeds haar relikwieën heeft en deze onverstoorbaar koestert. We willen dit fenomeen alsmede een ander fenomeen – het vagevuur – en de oorsprong ervan wat nader bekijken. De verering van relikwieën1 De zucht, wij mogen wel zeggen de zwakheid,...

Lees verder