1 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (13)

“Aan armen word het evangelie verkondigd” (Matth. 11:5).
“Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9).

Arm & rijk

Mensen zonder God zijn wanhopig arm. Natuurlijk wordt hiermee niet bedoeld dat er rode cijfers op de bankrekening staan – het betekent veeleer dat zij in een absoluut ellendige en nietswaardige toestand voor God staan. Uit alles wat we tot nu toe hebben bekeken blijkt dit duidelijk: deze mensen zijn dood, slaven, duisternis, vreemdelingen, goddeloos en angstig. Absoluut hopeloos verloren.

Maar toen kwam er een rijk Persoon die arm werd om deze mensen rijk te maken. Dit betekent niet dat christenen altijd geld in overvloed hebben, altijd gezond zijn en nooit andere problemen ondervinden. De rijkdom van de christen is veeleer geworteld in wat hij van God heeft gekregen: Hij is nu Gods kind, hij heeft leiding in deze wereld en in het hiernamaals, hij is gered van de hel, hij is dicht bij Gods hart, hij kent de grote God persoonlijk en wordt ook door Hem gekend. Deze dingen kunnen door geen geldbedrag op deze aarde worden gecompenseerd. Dit verklaart ook waarom de financieel armste christen rijker is dan de rijkste miljardair die zonder God leeft.

Bent u zich bewust van de rijkdom die op u wacht als u zich tot Jezus Christus wendt? Uit liefde voor ons mensen en om ons rijk te maken, gaf Hij alles weg wat Hij had. Hij verliet de hemel, werd geboren als Mens, leed honger, dorst en vermoeidheid, had geen eigen bed, werd beledigd, bespuwd, geslagen en gekruisigd door mensen en stierf zelfs aan het kruis voor zonden die Hij nooit had begaan. Hij werd letterlijk arm, zodat wij rijk zouden worden. Als u in Jezus Christus gelooft, zal ook u deze onbetaalbare rijkdom geschonken worden.

 

Alexander Schneider; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 24.04.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW