Christendom

1917 artikelen in deze categorie gevonden
15 jaar geleden

Gewapende christenen (4)

Om de vijand te kunnen weerstaan, moeten we als Christenen tot aan de tanden bewapend zijn. De bijbel geeft ons aan hoe we dit kunnen doen maar ook waarom. Deze keer gaat het om onze voeten (wandel) en om het Schild. Hoe moeten we ‘geschoeid’ zijn om in de strijd in de hemelse gewesten stand te kunnen houden tegen de vijand? Ook zoekt de vijand hier alleen maar onze schade, niet ons bestwil. Dat is zijn handelsmerk. Daarvoor hebben we...

Lees verder
15 jaar geleden

De strijd om de uitverkiezing (I)

of: “TULIP” – de “vijf punten van het Calvinisme” In het “Calvijn-jaar” loont het niet alleen een blik te slaan op de persoon van Calvijn (zie “Levensbeschrijving van Calvijn” in dit nummer). Ons interesseert ook de leer, die zich uit zijn werken ontwikkeld heeft. Het “Calvinisme” die zich sinds Calvijn verder – en ook van hem weg ontwikkeld heeft, speelt in de Gereformeerde Kerken (die een afzonderlijke stroming binnen de evangelische kerken vormen) een belangrijke rol1. De gereformeerde theologie in...

Lees verder
15 jaar geleden

De wet – de leefregel voor Christenen? (1)

Deel I God gaf Zijn volk op de Sinaï een wet. De Bijbel noemt het “heilig, rechtvaardig en goed” (Romeinen 7:12). Moeten Christenen deze wet houden? Hebben Christenen de wet nodig, om door God aangenomen te worden? Hebben ze het nodig, om om voor Hem in hun praktisch leven aangenaam te zijn? En wat met de voorschriften zoals de sabbat of de tienden – gelden deze geboden voor ons? Is men wettisch wanneer men zich op de geboden oriënteert? Wat...

Lees verder
15 jaar geleden

Levensbeschrijving van Johannes Calvijn

De student in Parijs Johannes Calvijn werd op 10 juli 1509 in Noyon (Noord-Frankrijk) geboren en groeide op in een gezin, die – zoals alle mensen in de toenmalige christelijke wereld – tot de Roomse kerk behoorde. In het bijzonder zijn moeder beïnvloedde hem tot een grote hoogachting tegenover deze kerk. Met 14 jaar begon Calvijn zijn studie aan het Parijse College van la Marche en verwisselde dit als begunstigde van een kerkelijke prebende2 in 1524 met het Priesterseminar College...

Lees verder
15 jaar geleden

Het Calvijnjaar (2)

De leer van de predestinatie is eigenlijk toch wel een zwarte bladzijde in al het schrijven van Calvijn. Het oefent tot op de dag van vandaag een jammerlijke invloed uit. Hierin dwaalt Calvijn toch wel behoorlijk. Volgens hem heeft God in zijn volle soevereiniteit, naar zijn eeuwige en onveranderlijke raad de een tot zaligheid, de ander tot de verdoemenis bestemd; en daar Hij aan niemand iets verplicht was, moeten de uitverkorenen Hem eeuwig danken, en hebben de verworpenen geen recht...

Lees verder
15 jaar geleden

Het Calvijnjaar (1)

Op 10 juli 1509 werd Johannes Calvijn geboren. Zijn vader heette Gérard Cauvin en zijn moeder Jeanne Lefranc. Hij was de vierde van zes kinderen. Dit jaar is dat dus 500 jaar geleden. Het wordt daarom dit jaar het “Calvijnjaar” genoemd. Of Calvijn hiermee zelf wel zo gelukkig zou zijn geweest, valt misschien te betwijfelen. Maar ja, sommigen in de christenheid van onze tijd hebben daar blijkbaar behoefte aan of zien er mogelijkheden in om deze reformator weer eens voor...

Lees verder
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (28)

Op de wind vertrouwen, en storm oogsten. Ondanks raadgevingen en waarschuwingen van het geloof toch kiezen voor eigen inzichten en gevoelens. Iedereen verwerpt het oordeel van de man van geloof, de man die sprak en handelde voor God. De toestand zelf scheen meer ten gunste te zijn van het gevoelen van de zeelieden dan van dat van de apostel. Maar het oordeel van het geloof kan nooit leugenachtig bevonden worden; het moet waar zijn ten spijt van elke omstandigheid. Zo...

Lees verder
15 jaar geleden

Gewapende christenen (3)

Om de vijand te kunnen weerstaan en om stand te kunnen houden, hebben we een wapenuitrusting nodig. Dan komen we goed beslagen ten ijs. De vijand wil dolgraag ons bezit beroven en als het hem dat niet lukt – en zo liggen de kaarten wel, want de geestelijke zegeningen die wij in Christus bezitten, kan hij niet wegroven – dan wil hij het genot ervan ons afnemen. Daartegen nu heeft God ons de zevendelige wapenuitrusting gegeven. Het is Zijn bedoeling...

Lees verder
15 jaar geleden

Gewapende christenen (2)

Wanneer een soldaat aan het front moet strijden, zal hij zeker ook graag willen weten waar de strijd om gaat. Hij wil weten ‘waarvoor’ hij strijdt. Deze wetenschap zal hem ongetwijfeld motiveren en kracht geven om zich helemaal te geven en zich er helemaal voor in te zetten. Hij strijdt voor zijn land en voor haar belangen en wil ook graag de beste wapens hebben die er zijn. Zo gaat het vandaag immers in deze wereld. De christen strijdt ook...

Lees verder
15 jaar geleden

Profetische bediening (9)

Deel 4 Hoofdstuk acht De roep van de profeten om heiligheid “Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, hebben, omdat ze Hem niet kennen, noch de stemmen der profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, door hun oordeel vervuld” (Handelingen 13:27). In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat in het Nieuwe Testament, vanaf het boek Handelingen, de mensen in dit nieuwe tijdperk van de Heilige Geest los moesten komen van de vastgeroeste tradities, behalve van de fundamentele feiten van...

Lees verder