6 jaar geleden

Het oog van de orkaan …

“Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela. Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij” (Ps. 3:5-6).

In augustus 2005 joeg de orkaan Catrina met windsnelheden tot 300 km/u over het zuiden van de Verenigde Staten. Hij veroorzaakte miljarden aan schade en eiste meer dan 1000 slachtoffers.

De orkaan is een van de meest verwoestende stormen ooit. Een typisch kenmerk is echter het zogenaamde oog, een zone in het midden van de orkaan, die absoluut windstil en vrij van neerslag  is.

Ook over het leven van een gelovige jaagt menig storm voort. Hoe troostrijk is het dan, dat er te midden van elke storm een “wind- en regenvrije zone” is – in gemeenschap met de Heer Jezus.

Een indrukwekkend voorbeeld hiervan is David. Toen hij moest vluchten voor zijn ongebreidelde zoon Absalom, brak in zijn leven zo’n storm uit. Maar wat schreef hij, toen hij omringd door vijanden en bedreigd door de dood, waarschijnlijk in de buitenlucht sliep? “Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen” (Ps 3:5-7). De storm woedde om hem heen, maar in gemeenschap met zijn God, kon hij zowel gaan liggen als ook slapen in vrede, want alleen de HEERE deed hem veilig wonen (zie Ps. 4:9).

Mogen stormen om ons woeden,
dreigen ’t scheepje stuk te slaan,
’s Heeren Woord zal ons behoeden,
en brengt golf en wind tot staan;
en met Hem toch, en met Hem toch
landen wij voorzeker aan.

Online in het Duits sinds 27.09.2009.

Marco Leßmann, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW