6 jaar geleden

Psalm 31 (2) – Vertrouwen op God

Bijbelgedeelte: Psalm 31 vers 14-25

“… want de HEERE beschermt de gelovigen” (Ps. 31:24).

 

In de hoek gedreven en omringd door vele vijanden, die allerlei plannen smeedden om hem van zijn leven te beroven, voelde David zich verraden. De vijandschap, het bedrog en de laster hadden zijn hart gebroken. De angst had David behoorlijk in de greep en hij dacht zelfs dat God hem uit het oog verloren had (vs. 23).

Het zag er niet goed uit voor David; langzaam maar zeker dreigde hij te zinken in het moeras van de wanhoop. Maar toen het water tot zijn hals gestegen was, riep hij de Heer om hulp en mocht ervaren, dat de Heer hen die in Hem geloven beschermt. God heeft deze ervaring in Zijn Woord laten optekenen, om u en mij te bemoedigen.

Ben je op dit moment depressief en zie je geen uitweg uit je moeilijkheden? Klamp je vast aan God. Hij hoort het pleiten en roepen van hen die in Hem geloven. Petrus begon te zinken en schreeuwde het uit in zijn grote nood: “Heer, behoud mij!” Onmiddellijk strekte Jezus Zijn hand uit en greep hem vast (Matth. 14:30,31). Jaïrus, wiens dochter stervende was, smeekte de Heer Jezus om met hem mee te gaan … “En Hij ging met hem weg” (Mark. 5:23,24).

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die tot doel hebben om ons vertrouwen op de Heer te stellen, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop hebben (Rom. 15:4).

De Heer bewaart de gelovigen; laten we van onze kant de Heer liefhebben en vandaag de plaats opzoeken, waar Hij degenen uitnodigt aan wie Hij goedgunstigheid heeft bewezen. In de heftigheid van Zijn verdrukking heeft de Heer Jezus Zichzelf voor onze zonden gegeven. Met David mogen we ons verheugen: “Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft wonderen aan mij gedaan, wonderen van Zijn goedertierenheid …” (vs. 22).

Online in het Duits sinds 20.03.2012.

© www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW