7 jaar geleden

Exodus 14 vers 13

Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand*, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.

* Of: Sta stil.

Houd stand, sta stil, zie het heil van de HEERE. Hoe moeilijk is het om onze blik helder en duidelijk te focussen als we druk bezig zijn met dan dit en dan weer dat, en al te bezorgd zijn over ons persoonlijk welzijn. Het volk Israël was op dit moment niet aan het trekken, maar was aan de zee gelegerd. En op dit punt zei Mozes tegen hen: “Houd stand”. Waarom? Hoewel ze niet aan het trekken waren, waren hun harten verontrust, onrustig als de zee waarvoor zij gelegerd waren. Ze waren emotioneel in beroering.

Met de zee voor hen, ingesloten aan beide zijden door bergen en de enorme wagens van Egypte die hen achterna zaten, dachten ze dat het beter was om Egypte, dat een type van de wereld is, te dienen. Egypte met al zijn slavernij en dwangarbeid scheen een betere keus dan te sterven in de woestijn. Zou het niet beter zijn om te sterven in de woestijn, afgezonderd tot Christus, dan dit werelds systeem te dienen die onder de invloed van satan ligt?

Maar let op, God wil niet dat wij de wereld dienen of sterven in de woestijn. We moeten leren stil te zijn, zodat we op de juiste wijze onze blik kunnen richten op onze grote God, de Allerhoogste, de Almachtige. Er komen momenten in ons leven dat we onze volkomen machteloosheid moeten beseffen om iets aan de omstandigheden te doen die buiten onze controle liggen. God laat het toe. Hij had Israël geboden om zich op deze bijzondere plaats te legeren. Wanneer wij zijn waar Hij ons hebben wil, wil Hij dat wij stil staan zodat we beter Zijn totale plan kunnen zien en onze ogen omhoog blikken boven de dingen van deze wereld met zijn strijd en onrust.

Sta stil! God wil ons emotioneel rustig hebben, zodat we de uitwerking van Zijn redding beter kunnen zien – een redding waarin Hijzelf voorziet. “Geef het op en weet dat Ik God ben” (Ps. 46:11).

Philip E. Hall, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW