7 jaar geleden

Openbaring 5 vers 9

En zij zingen een nieuw lied.

Het nieuwe lied

Wie zingt het en waar wordt het gezongen? Het is niet op aarde; “Kom hier op”, zo zegt Openbaring 4 vers 1. “En zie, een deur was geopend in de hemel”. Daar ziet de ziener de vierentwintig oudsten die de zinnenbeelden zijn van de met bloed gekochte Oud- en Nieuwtestamentische gelovigen. Zij zien het Lam, die op aarde, waar het kruis stond, leed en stierf, nu in het midden van de troon staan. Op aarde was Hij temidden van rovers, de Man van smarten, omgeven met hoon en diepste verachting; nu is Hij geëerd. Hier was Hij van Zijn rechten beroofd, dán is Hij de rechtmatige erfgenaam Die alle macht gegeven is.

“U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen” (Openb. 5:9). Hier geloofde de mens Hem te kunnen oordelen en zijn toorn op Hem te kunnen laten neerkomen, dán zal Hij de zegels openen en rechtvaardige oordelen over deze aarde uitoefenen. Maar Zijn duur gekochten zijn geborgen. Zij zijn “voor God gekocht” (Openb. 5:9). De grote oogst van Zijn werk is binnengebracht en uit elk geslacht en taal en volk en natie zingen eenstemmig de verlosten door het bloed, dat op Golgotha vloeide, dat zo duur en waardevol is in de ogen van God. De door dit bloed gereinigden die met Hem hier verbonden waren, zijn nu koningen en priesters, bekwaam om te heersen en te aanbidden. En zulke aanbidding zonder verstoring en disharmonie is een nieuw lied. Bent u ook daarbij?

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW