6 jaar geleden

Genesis 12 vers 1

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.

Als God Zich tot een mens richt om hem te roepen dan heeft Hij altijd zegenrijke bedoelingen. O, dat de mens dat toch erkende, hoe gewillig zou hij zijn ‘ja’ uitspreken op Gods bemoeienissen met hem. Voor Abraham kwam dit beslissende ogenblik ook. Wat moest hij doen? Waarschijnlijk ging hij tot dan toe ongestoord zijn weg. Hij was in goede omstandigheden, wat moest hem ertoe brengen nu alle banden te verbreken en een tot dan toe onbekende weg te betreden? Was God geloofwaardig genoeg om Hem met het oog op deze stap te kunnen vertrouwen? Dat zijn slechts natuurlijke overwegingen. Maar zolang er geen geloof is, weet men niet met welke God men te doen heeft en dat Deze alleen maar gedachten van liefde en van vrede heeft.

Zijn zulke overwegingen ook in uw hart? Laat u dan bemoedigen door Abrahams geloofs-gehoorzaamheid, van wie geschreven staat: “Aanschouw Abraham, uw vader … . Want toen hij nog alleen was, riep Ik hem, Ik zegende hem, en maakte hem talrijk” (Jes. 51:2). Abraham werd geen arme man toen hij de roepstem van God volgde. Volgt u de uitnodigende stem van het evangelie, dan zult u “rijk in God” worden; een niet vermoed bezit voor een mens in deze wereld zonder vrede; haar rijkdom brengt veelal bittere teleurstellingen.

Daarom: kom en volg Jezus. Laat u niet weerhouden door vleselijke banden, breek met de oude banden en vertrouw u toe aan Hem Die een ‘volheid van vrede’ voor u heeft bereid. Iedere stap is dan een stap van geloof want het verlangt afhankelijkheid van Hem Die het vertrouwen waard is. “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben” (1 Kor. 2:9), dat kunt u vandaag in Jezus verkrijgen. Daarom: neem een beslissing voor Hem!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW