6 jaar geleden

Psalm 46 vers 2,3

2. God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
3. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.

Grote feiten zouden grote gevolgen moeten hebben. Wanneer God onze toevlucht en kracht en een hulp in benauwdheden gebleken is, dan moet daarop volgen dat wij niet bevreesd zijn al zou de aarde van haar plaats veranderen en de bergen verzet worden naar het hart van de zeeën. Waar geloof stelt ons in staat Hem te zien die onzichtbaar is. Als we de grote feiten waarvan we spreken geloven, dan zal dat grote effecten hebben.

“Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd … (Ps. 16:8-9). “De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven” (Ps. 28:7).

Evenzo is de zekerheid van onze verlossing te danken aan de zekerheid van grote feiten. Christus werd overgegeven voor onze overtredingen en opgewekt tot onze rechtvaardiging. “Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus” (Rom. 4;25; 5:1). Niets kan het feit veranderen dat Christus onze grote Hogepriester is, die voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. “Daar wij dus”, zei de apostel, “vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus” (Hebr. 10:14,19).

Laten we niet op een mechanische wijze spreken van grote Schriftuurlijke waarheden zonder besef, zonder toe-eigening, en zonder te leven in het genot ervan – opdat we geen “klinkend koper of een schelle cimbaal” (1 Kor. 13:1) worden. Dergelijke feiten dienen op onze knieën te worden gelezen; gekoesterd en gewaardeerd te worden in onze harten, en in ons leven uitwerking te hebben. Zo niet, dan wordt het een soort kennis dat opgeblazen maakt. Dat wij toch zullen zeggen met de psalmist: “Uw getuigenissen zijn wonderen, daarom zal mijn ziel die in acht nemen” (Ps. 119:129).

A. M. Behnam, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW