7 jaar geleden

Lukas 24 vers 5 en 6

Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.

Hier hebben we, God zij dank, iets wat geheel nieuw is, een geheel nieuwe en gezegende werkelijkheid: Hij is opgestaan. Dit is inderdaad een nieuw begin. Zoals terecht gezegd is: “Dit is het tweede deel in onze geschiedenis”. God geve dat ieder van ons dit begrijpen zal! De dood van Christus sloot het eerste deel van onze geschiedenis af, alles wat we waren. Het tweede deel dat zich opende met de opstanding van Christus, is gevuld met alles wat Hij is. Het eerste deel is het verslag van alles wat we waren als kinderen van Adam: Onze zonde en ellende, onze schuld en verdorvenheid vullen als het ware de pagina’s, een triest en plechtig verslag van mensen verloren en schuldig voor God. Het is het verslag als van een nacht van duisternis, zonder de hulp van een eenzame ster. Het zijn bezoedelde pagina’s van het begin tot het einde.

Het tweede deel is gevuld met de heerlijkheid van Zijn Eigen Persoon, Zijn volbrachte werk, en al wat Hij is in de volmaaktheid van Zijn heerlijkheid. Oh! Hoe heerlijk om goed op de hoogte te zijn van de pracht van dit wonderbaar verslag van Zijn heerlijkheden, Hijzelf de tweede Mens en laatste Adam.

Dit nu was Gods grote openbare manifestatie van Zijn absolute voldoening in het werk van de Heer Jezus Christus. Daarom is het zo’n juiste en heerlijke uitspraak dat de opstanding de fundamentele waarheid van het evangelie is. Het is de grote publieke demonstratie van de volledigheid en de werkzaamheid van het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. Het is waar dat de Zijnen hun Heer in Zijn dood gedenken, maar in feite is de opgestane Heer de Verheerlijkte. Hij Die op het kruis en in het graf was, is nu in heerlijkheid. Dank God ervoor, dat er nu een levende en verheerlijkte Christus is. Hij is opgewekt uit de dood, en zit nu op de troon van de Vader. Moge de Heer ons in Zijn genade geven dat we het enorme belang van deze waarheid zien. Moge Hij onze ziel ervoor bewaren dit los te laten.

W.T.  Turpin, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW