Zorg

15 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 weken geleden

Heeft mijn leven wel zin?

Mattheüs 10 vers 29-31: “Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet één van hen zal op de aarde vallen zonder uw Vader. Van u echter zijn zelfs de haren van uw hoofd alle geteld. Weest dus niet bang; u gaat vele musjes te boven.” Jezus illustreert mussen om te benadrukken, dat zelfs niet één van deze schijnbaar onbeduidende vogels op de grond valt zonder de wil van God. Wat een prachtige herinnering aan de voortdurende zorg en...

Lees verder
2 maanden geleden

Gastvrijheid (21)

Lukas 7 vers 44-46: “En terwijl Hij zich omkeerde naar de vrouw, zei Hij tot Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben uw huis gekomen; water voor [Mijn] voeten hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft vanaf Ik binnengekomen ben niet opgehouden Mijn voeten innig te kussen. Met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij...

Lees verder
3 maanden geleden

Bij God zijn alle dingen mogelijk …!

Bijbelplaatsen: Mattheüs 19 vers 26; Markus 10 vers 27; Lukas 18 vers 27 Onze God is een groot en machtig God, die Zich in Zijn almacht telkens weer bewijst als een God die wonderen verricht. Voor Hem is niets onmogelijk (Luk. 1:37); voor Hem zijn alle dingen mogelijk. In alle drie de synoptische evangeliën wordt de waarheid benadrukt, dat niets voor God onmogelijk is (Mattth. 19:26; Mark. 10:27; Luk. 18:27). God wil ons kleine geloof, dat zo vaak wanhoopt voor...

Lees verder
5 maanden geleden

Gastvrijheid (8)

“De HEERE bewaart de vreemdelingen, Hij houdt wees en weduwe staande …” (Ps. 146:9). “Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte” (Deut. 10:18-19). De gewoonte van gastvrijheid (deel acht) Deze verzen voor ons vandaag onthullen het hart van God voor hen die zich alleen, verlaten, geïsoleerd of gewoonweg buitengesloten voelen! In...

Lees verder
9 maanden geleden

“Abba, Vader“

Laten we nog eens kijken naar de Naam die de omgangstaal is van een mens zodra hij christen is geworden: zelfs de kleine kinderen – zij die jong zijn in het geloof – “hebben de Vader gekend” (zie 1 Joh. 2:13), en “Abba” is de omgangstaal van de kleine kinderen in Israël. En toch is er een lieflijkheid en een rijkdom van betekenis in deze Naam die zelfs de oudste heilige op aarde niet volledig begrijpt. Opmerkelijk genoeg is dit...

Lees verder
1 jaar geleden

Één groter dan Jozef is hier

Genesis 41 vers 37-41: “Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw...

Lees verder
1 jaar geleden

Niet alleen en bewaard gebleven

“Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken” (Jes. 43:2).   Wij kunnen de beloften van God in deze passage aan Zijn volk Israël ook op onszelf toepassen. Zij bemoedigen ons en geven ons vertrouwen in onze Heer en onze God en Vader. Nadat God ons heeft toegeroepen, dat we niet bang hoeven...

Lees verder
1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (19)

“Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelt” (Ps. 55:23).   Hier in dit prachtige vers van David hebben we zowel een uitnodiging als een belofte. De betekenis van dit woord is, dat we al onze zorgen en problemen, al onze angsten en ons gepieker door geloof en gebed op de schouders van de HEER leggen, in de zekere verwachting dat God zal horen Het woord last...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (64)

Rust in de storm – Hoe men een overwinnaar wordt   “Jezus dan, die alles wist wat over Hem zou komen, ging uit en zei tot hen: Wie zoekt u? … Ik heb u gezegd dat ik het ben; als u dan Mij zoekt, laat dezen heengaan! … de drinkbeker die de Vader mij heeft gegeven, zou Ik die soms niet drinken?” (Joh. 18:4,8,11). De Zoon van God had Zijn discipelen vaker verteld, dat mensen Hem zouden mishandelen en kruisigen....

Lees verder
4 jaar geleden

Wie is mijn hulp en bron? …

Psalm 121 In deze prachtige psalm vinden we de ervaringen van een gelovige die in beproevingen en verleidingen op het pad van het geloof zijn hulp en een nooit falende bron in de Heer vindt. 1. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. 2. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. 3. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. 4. Zie, de...

Lees verder