12 maanden geleden

Heeft mijn leven wel zin?

Mattheüs 10 vers 29-31:
“Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet één van hen zal op de aarde vallen zonder uw Vader. Van u echter zijn zelfs de haren van uw hoofd alle geteld. Weest dus niet bang; u gaat vele musjes te boven.”

Jezus illustreert mussen om te benadrukken, dat zelfs niet één van deze schijnbaar onbeduidende vogels op de grond valt zonder de wil van God. Wat een prachtige herinnering aan de voortdurende zorg en voorziening van onze Vader voor ons! En als God zelfs om de kleinste wezens geeft, hoeveel te meer geeft Hij dan om ons, Zijn kinderen?

Het blijft niet bij mussen. Hij zegt verder, dat zelfs de haren van ons hoofd geteld zijn. Dit laat zien hoe goed God ons kent en om ons geeft. Hij kent elk detail van ons en houdt meer van ons dan we ons ooit kunnen voorstellen.

Wat betekent dit voor ons in ons dagelijks leven? Ten eerste betekent het, dat we kunnen vertrouwen op het plan van God voor ons leven. We begrijpen Zijn wegen misschien niet altijd, maar we kunnen vertrouwen op Zijn karakter en Zijn liefde voor ons. Zelfs als dingen niet logisch zijn, kunnen we troost putten uit het feit, dat God alles onder controle heeft en uitwerkt voor ons welzijn en tot Zijn heerlijkheid.

Ten tweede betekent het, dat we vrede en vertrouwen kunnen hebben in moeilijke omstandigheden. Bij beproevingen is het gemakkelijk om overweldigd en bang te worden. Maar Jezus herinnert ons eraan, dat we voor onze hemelse Vader meer waard zijn dan vele mussen, en dat Hij alles wat er met ons gebeurt nauwgezet volgt. We kunnen er moed uit putten, dat Hij bij ons is, ons leidt en ons bij elke stap van de weg verzorgt.

Ten slotte betekent het, dat we kunnen leven met een gevoel van doel en betekenis. Soms hebben we het gevoel, dat ons leven er niet toe doet of dat we onbeduidend zijn in het grote geheel. Maar Jezus herinnert ons eraan, dat we waardevol en kostbaar zijn voor God. Hij heeft een plan en een doel voor ieder van ons, en ons leven heeft zin en betekenis omdat wij Zijn kinderen zijn.

Als we onze dagen doorbrengen, denk dan aan de woorden van Jezus in Matteüs 10 vers 29-31. Laten we vertrouwen op het plan van God voor ons leven, vrede vinden in moeilijke omstandigheden en leven met een gevoel van doel en betekenis als Zijn geliefde kinderen.

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW