4 weken geleden

“Weest niet bang” (1) – de verworpen mus

Mattheüs 10 vers 29-31:
“Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet één van hen zal op de aarde vallen zonder uw Vader; van u echter zijn zelfs de haren van uw hoofd alle geteld. Weest dan niet bang; u gaat vele musjes te boven.”

De toehoorders van Jezus wisten precies waar Hij het over had. Als ze naar de markt gingen om mussen te kopen, riepen de marktkramers de volgende prijzen: “2 musjes – 1 penning! 5 musjes – 2 penningen!” (verg. Luk. 12:6,7). Dit betekent: deze vogeltjes hadden zo’n lage waarde voor de verkopers, dat als ze er vijf kochten, ze er gewoon één gratis kregen. Eén meer of minder maakte voor hen geen verschil.

Maar ook al was niemand echt geïnteresseerd in deze vogeltjes, onze hemelse Vader heeft dat wel. Hij merkt het zelfs op als er eentje op de grond valt in een struikje ver weg. Zoals Spurgeon het treffend verwoordde: “God gaat zelfs naar de begrafenis van een mus.” Ook al was niemand geïnteresseerd in deze “waardeloze” vogels – God wel!

Welke reden voor onbevreesdheid zien we hier? Dat God geïnteresseerd is in jou en mij. Juist als we ons als deze genegeerde, afgedankte “vrije musje” voelen, mogen we aan Gods aandacht denken.

Gods interesse blijkt onder andere uit het feit, dat Hij aandacht schenkt aan onze levens:

  • Hij telt onze haren (Matth. 10:30) – ongeveer 100.000-150.000.
  • Hij telt onze tranen (Ps. 56:9) – gemiddeld 5.000.000 in een heel leven, volgens wetenschappers.
  • Hij telt al onze voetstappen (Job 31:4) – met een gemiddelde van 5.000 stappen per dag zou dit 146.000.000 zijn in 80 jaar.

Deze aandacht en genegenheid van de Heer is het bewijs, dat wij Hem niet onverschillig zijn, maar dat Hij om ons geeft (1 Petr. 5:7). Voel jij je als dit waardeloze vogeltje – de Heer waardeert jou! Voel jij je ook minderwaardig als deze “vrije vogel”? De Heer kent jou een oneindige waarde toe! Voel jij je, net als deze vijfde vogel, als een vijfde wiel aan de wagen? – De Heer heeft aandacht voor jou!

De Heer Jezus roept jou vandaag toe: ” Weest niet bang! Je hemelse Vader is in jou geïnteresseerd. Je bent waardevol, wordt opgemerkt. God neemt kennis van je hele leven!”

 

 

Alexander Schneider; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 07.06.2023.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW