Troost

44 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 jaar geleden

Wanneer het ongeluk komt …

Ook gelovigen ervaren soms ‘rampspoeden’ in hun leven. Job is daarvan een goed voorbeeld. En dan vraag je je af hoe een mens zonder God met zulke situaties om moet gaan, wanneer hij plotseling een partner of een kind verliest. Voor gelovigen zijn dergelijke situaties ook verre van eenvoudig! Maar ze hebben één groot voordeel: ze hebben een volmaakte Trooster aan hun zijde – in hun hart. En dat maakt het verschil! Ongevallen Soms komt het “ongeluk” plotseling in gezinnen...

Lees verder
5 jaar geleden

Wat is jouw eeuwig lot? …

U hebt mij een heerlijk lot beschoren … Voordat u verder leest, verzoek ik u om rekening te houden met de stijl van de geciteerde liederen. Stoort u er niet aan maar kijkt naar de inhoud. Dan zult u ongetwijfeld veel kunnen vinden, wat ook uw hart bezighoudt en wat u ook vertroosten kan. 1. Tot U, Heer Jezus voert mijn baan; ik ga getroost; het uur zal slaan, dat ik aan ’t eind ben van mijn reize. Hier heb...

Lees verder
5 jaar geleden

Job – het lijden van de rechtvaardige

Online sinds 16.04.2017* Schriftplaatsen: Job 1-42 Job leefde waarschijnlijk ten tijde van de aartsvaders, zo ongeveer vierduizend jaar geleden. Toen al werd een vraag intensief besproken, die tot op vandaag nog steeds actueel is: Waarom lijden de rechtvaardigen? Het boek Job geeft geen systematische verhandeling over dit onderwerp, maar we kunnen zien hoe Job zich in het lijden gedraagt en hoe hij verandert door het lijden. Op deze manier wordt duidelijk, wat God met de beproevingen van de rechtvaardigen wil...

Lees verder
7 jaar geleden

Gedachten over Psalm 63

Op zijn vlucht voor de vervolgingen van Saul moest David vaak naar de woestijn vluchten om zich daar te verbergen (1 Sam. 23:14,15,24; 24:2; 25:1; 26:2,3). Wel, in die tijd vol van nood is deze psalm, geïnspireerd door Gods Geest, ontstaan. De gelovige christen leeft geestelijk gezien in een soortgelijke dorre omgeving, omdat de wereld om hem heen niets heeft, dat op een of andere manier kan voldoen aan de behoeften van zijn nieuwe leven. In dit opzicht is de...

Lees verder
8 jaar geleden

De bloemen voor de Meester

Troost ondanks diepe smart “Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen” (Ps. 116:15) Vele jaren geleden verzorgde een tuinman met veel enthousiasme en vreugde de prachtige tuin van iemand van adel. Toen de tuinman op een ochtend in de tuin kwam, wilde hij bij zijn lievelingsbloemen gaan kijken. Maar tot zijn schrik moest hij echter vaststellen, dat ze allemaal geplukt waren. Hij  riep verontwaardigd zijn helpers ter verantwoording en vroeg hen: “Wie heeft mijn...

Lees verder
8 jaar geleden

Vliegramp van de vlucht MH 17. Wat heeft het mij te zeggen?

Verschrikkelijk … onvoorstelbaar … afschuwelijk … onbegrijpelijk … dit zijn woorden die je door de gedachten kunnen schieten. Gevoelens van machteloosheid, van eenzaamheid … enorm verdriet en pijn in je hart …. De wereld staat volledig op z’n kop, alles om je heen zinkt weg … help! … Dit zijn maar enkele stamelende woorden en gedachten naar aanleiding van de verschrikkelijk vliegramp boven Oekraïne van de vlucht MH 17 van 17 juli 2014 … Frisse Wateren wenst alle nabestaanden veel...

Lees verder
9 jaar geleden

Kinderen sterven …

Kinderen sterven – tot nu toe. Steeds weer worden de ouders getroffen door de dood van een van hun kleinen. Hoe goed om te weten waar ze zijn. En om troost te vinden in God zelf. “Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat” (evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 18 vers 14). De dood van een kind is een traumatisch, levens-veranderend keerpunt in het leven van ouders,...

Lees verder
9 jaar geleden

Er staat een troon in de hemel

– Een bemoediging voor ontmoedigden – “En zie, er stond een troon in de hemel…” (Openbaring 4:2b). In de zeventigste jaarweek Wanneer in de – wellicht nabije – toekomst de Gemeente in de hemel is opgenomen, zullen er op aarde onvoorstelbaar turbulente tijden aanbreken. Zozeer zelfs dat God de regie lijkt te zijn kwijtgeraakt. In plaats van God lijkt veeleer de duivel te regeren. Vele miljoenen mensen verliezen hun levens door toedoen van dodelijke epidemieën en catastrofale rampen. Miljoenen meer...

Lees verder
9 jaar geleden

Jeremia (1) – de vragende profeet

Jeremia heeft in zijn dienst veel geleden, maar hij bleef toch trouw aan zijn opdracht. Het hinderde hem niet aan God, zijn ‘Opdrachtgever’, vragen te stellen, die hem bezighielden, ja hem kwelden. Zeven maal komt hij bij God met een “waarom?” – Waarom-vragen die ook ons bezig kunnen houden, die gewoonlijk ook heel begrijpelijk zijn, maar die niet tot een aanklacht tegen God mogen worden. 1. Waarom geneest God niet het lijden van het volk van God (Jer. 8:22)? De...

Lees verder
10 jaar geleden

Jeremia (2 – slot) – de lijdende profeet

Nauwelijks kan men een van de profeten beter leren kennen dan Jeremia. Hij schrijft in zijn boek veel over zijn eigen omstandigheden zowel over zijn ervaringen. De toestand van het volk van God was miserabel. Jeremia verdroeg het niet stoïcijns, maar leed er zeer onder. Daarom wordt hij ook de wenende profeet genoemd. Weerstand van de ontvangers van de boodschap Al aan het begin van zijn profetendienst als jonge man zegt God tegen hem, dat de ontvangers van zijn boodschappen...

Lees verder