2 jaar geleden

Troost van boven

Troost

Handelingen9 vers 31; 2 Korinthe 1 vers 3; 2 Thessalonika 2 vers 16 en 17.

 

God troost ons. De Drie-enige God is bezig ons hart tot rust te brengen en te troosten:

  • Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der ontfermingen en [de] God van alle vertroosting …” (2 Kor. 1:3).
  • En moge onze Heer Jezus Christus Zelf, en God onze Vader die ons heeft liefgehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven” (2 Thess. 2:16,17).
  • De gemeente dan door heel Judéa, Galiléa en Samaria had vrede, terwijl zij werd opgebouwd en wandelde in de vrees van de Heer, en zij vermeerderde door de vertroosting van de Heilige Geest (Hand. 9:31).

En hoe troost de Drie-enige God ons? Hij doet dat vaak door het Woord van God (Ps. 119:76).

Lees daarom de Bijbel en laat u troosten door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 26.12.2014.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW