12 maanden geleden

Psalm 69 vers 21; Jesaja 40 vers 1

God troost echt …

 

Psalm 69 vers 21:
“Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden.’

Jesaja 40 vers 1:
“Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen.”

 

Toen de Heer Jezus hier op aarde was, moest Hij veel dingen meemaken die Zijn hart pijn deden. Hij kon nauwelijks troost en vreugde vinden bij mensen (Ps. 69:21). Maar Zijn Vader schonk Hem steeds weer bemoedigingen. Toen Hij van een Farizeeër moest meemaken, dat Hij niet eens de gebruikelijke beleefdheden kreeg, moedigde Zijn Vader Hem aan met de tranen van een zondaar (Luk. 7:36-50).

God is de God van alle vertroosting (2 Kor. 1:3). Ook aan gelovigen schenkt Hij in moeilijke situaties bijzondere bemoedigingen.

Toen Jozef in Egypte was, voelde hij zeker zijn eenzaamheid. Als jonge man was hij in een volkomen vreemd land, waar hij nooit wilde zijn. Maar toen gaf God hem ​​Asnath, die hem ook twee zonen baarde. Dat was Gods troost!

God wil ook niet dat jij ontroostbaar bent. Hij troost Zijn volk (Jes 40:1). Neem nu deze troost aan en verwerp haar niet (Ps. 77:3)!

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 21.06.2010.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW