Opvoeding

19 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 jaar geleden

Perspectieven voor moeders

Hoort een artikel over moeders eigenlijk wel in een blad voor jongeren [1]? Terecht kan men deze vraag stellen. Omdat onze houding ten opzichte van levensstijlen en inzichten al in onze jeugd gevormd wordt, en niet pas, wanneer een concrete beslissing gemaakt moet worden, publiceren we dit artikel in een jeugdtijdschrift. Want juist de overtuigingen, die jonge moeders relatief kort na hun huwelijk moeten hebben en ten dele ook moeten verdedigen, ontstaan in de tijd van hun jeugd. Jonge moeders...

Lees verder
6 jaar geleden

Kinderopvoeding in het gezin van gelovige ouders

Geliefde broeders en zusters, Ik heb hier uw brief, waarin u op zoek bent naar hulp bij een zeer interessant en belangrijk onderwerp van kinderopvoeding, namelijk de kinderen van degenen die behoren tot Christus. Ik bedoel hen, die ware kinderen van God zijn. Ik voel me zwak, over een dergelijk onderwerp te spreken, maar ik ben bemoedigd door de genade, waarvan ik elke dag zo veel leer. U vraagt: Hoe moeten we hen zien: Als “op de kinderen van de...

Lees verder
6 jaar geleden

Het christelijk gezin (7)

Dating en verloving Vervolg hoofdstuk 3 ZIJN WE ER KLAAR VOOR? We kunnen om de onvolwassenheid van de tien-of twaalf-jarigen glimlachen of onze wenkbrauwen fronsen. Maar van veel groter belang is de achttien- of twintigjarigen, waarvan de mentaliteit nog steeds op het niveau van de tienjarigen is. Dit wordt niet gezegd vanwege gebrek aan respect voor oudere jongeren. Het is gewoon omdat die leeftijd op zichzelf niet voldoende is voor de voorbereiding voor dating. Alleen maar omdat een persoon “oud...

Lees verder
7 jaar geleden

Meer tijd voor het gezin …

 Veel ouders willen meer tijd voor het gezin hebben, vooral als het gaat om kinderen onder de 16 jaar. Wie hindert hen eigenlijk om deze tijd daadwerkelijk te nemen? 73 procent van de ouders van kinderen onder de leeftijd van 16 willen meer tijd voor het gezin. Full-time werkende moeders uiten dit verlangen zelfs tot 88 procent, part-time werkende moeders tot 78 procent. Terwijl de vaders graag minder zouden willen werken, willen moeders vooral ontlasting in het dagelijkse gezinsleven. Dit...

Lees verder
7 jaar geleden

Is mama de beste?

Moederdag! “Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont” (2 Tim. 1:5). “… De vrouw is echter de heerlijkheid van de man” (1 Kor. 11:10b). “Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven” (Spr. 31:10). “Een sterke vrouw is een krans voor haar man, een...

Lees verder
7 jaar geleden

Het christelijk gezin (6)

Dating en verloving   Hoofdstuk 3 INTRODUCTIE Een aantal jaren geleden gaf een minister een reeks avondlessen over relaties in een gemeentelijke instelling. Op een avond was het onderwerp daten. De minister begon door het stellen van de vraag: “Is daten een goede manier om een ​​levensgezel te krijgen?” Na een paar momenten van geforceerde stilte, zei een gerespecteerd ouder lid rustig, dat tweemaal getrouwd was, rustig maar met een twinkeling in zijn ogen: “Wel, het is zeker leuk geweest”....

Lees verder
8 jaar geleden

Hoe God Sylvana vond!

  Beste … Ik heb hier het verhaal in grote lijnen opgeschreven *** Ik ben opgegroeid door mijn moeder en ook een beetje door mijn grootouders. Mijn verleden was niet al te makkelijk. .. Doordat ik een moeder had die alleenstaand was, spendeerde ik veel tijd bij mijn grootouders … die waren katholiek opgevoed, maar over het geloof mocht niet gesproken worden. Ze bidden alleen voor het eten. Ik wist dat God bestond … en ik geloofde ook in God …...

Lees verder
11 jaar geleden

Joël 1:3

Dat is een belangrijke boodschap van de profeet Joël (Joël 1 vers 3) die ook ons hart zou moeten treffen. Vinden wij in onze dagen van haast en onrust steeds weer de zo noodzakelijke tijd het Woord van God met onze families te lezen en het zo onze kinderen door te geven? In de wereld heerst geestelijke duisternis, maar in de huizen en woningen van de gelovigen wil God graag licht geven, licht door het Woord van de Heer en...

Lees verder
14 jaar geleden

“Grofvuil-opruiming in Jeruzalem”

Manasse – Men schreef het jaar 696 vóór Christus. De regeringstijd van de godvruchtige koning Hiskia was ten einde gekomen. Zijn zoon Manasse, nog een knaap, volgde hem op de troon op. Twaalf jaar was hij oud, toen de verantwoording van de regering op hem gelegd werd (2 Kronieken 33). Ondanks zijn jeugd lezen we er niets over, dat zijn raadgevers hem terzijde stonden. Weliswaar wordt de naam van zijn moeder genoemd, maar er wordt niets over haar afkomst meegedeeld...

Lees verder