10 jaar geleden

Meer tijd voor het gezin …

 Veel ouders willen meer tijd voor het gezin hebben, vooral als het gaat om kinderen onder de 16 jaar. Wie hindert hen eigenlijk om deze tijd daadwerkelijk te nemen?

73 procent van de ouders van kinderen onder de leeftijd van 16 willen meer tijd voor het gezin. Full-time werkende moeders uiten dit verlangen zelfs tot 88 procent, part-time werkende moeders tot 78 procent. Terwijl de vaders graag minder zouden willen werken, willen moeders vooral ontlasting in het dagelijkse gezinsleven. Dit is een uitkomst van het “Monitors Familienleben”, die de federale minister van Gezinszaken, Dr Kristina Schröder en prof. Renate Kocher, directeur van het Instituut voor Allensbach, in september 2012 in Berlijn gepresenteerd heeft.

Deze bevindingen worden nu gebruikt als een kans om meer balans tussen werk en gezin te eisen. De politiek, de economie – allen moeten zich veranderen. Verbazingwekkend wordt de focus altijd gericht op deze instellingen. Want wie zich niet hoeven  veranderen: de ouders, de moeders. Waarom is dat?

Helaas wordt het steeds minder populair in christelijke gezinnen dat echtgenotes en moeders er volledig voor hun man, de kinderen, het gezin, het huishouden zijn. Ontbreken misschien de oudere zusters, die op een liefdevolle wijze aan de vermaning van de apostel Paulus voldoen, “opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt” (Tit. 2:4,5).

Zelfs onder christenen moet een jonge vrouw zich nu bijna verontschuldigen wanneer ze in  haar huwelijk geen betaalde baan heeft, maar zich aan de man, het huishouden en aan de broeders en zusters zich toewijdt. Alsof dat geen uitdagend werk zou zijn! Niemand belet “iemand” om meer tijd voor het gezin te nemen. We moeten gewoon weer leren om verantwoordelijkheid voor ons leven en onszelf te nemen. Dan hebben we niet meer een flexibel bedrijf nodig, maar eenvoudig een beslissing van het hart. Waar hopelijk de man achter staat, en  niet gehinderd wordt door een verlangen naar meer “luxe”.

Uit: © Folge mir nach – Manuel Seibel

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW