Omgang met God

77 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

Een rots ter woning …

“Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan” (Ps. 71:3). “Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land” (Jes. 32:2). Kennen wij Hem Die naar deze aarde wilde afdalen en gekomen is om de wind, de storm, de droogte en het droge land uit ervaring te leren kennen? Hij is...

Lees verder
3 jaar geleden

Wereldkampioenschap voetbal 2018 … oefening baart Kunst

Zaterdag 30 juni 2018. De kwalificaties voor het mogen deelnemen aan het Wereldkampioenschap voetbal 2018 zijn inmiddels afgerond. De strijd is begonnen in het verre Rusland. Nederland mag meedoen vanaf de ‘zijlijn’, uitgerangeerd, want zij waren niet goed genoeg om zich te mogen mengen in de strijd om de eretitel – wereldkampioen – te behalen. Wat balen! Ondertussen zijn er ook al enkele landen uitgeschakeld, zij mogen weer naar huis, uiteraard met een flinke kater. Zelfs  “die Mannschaft” – de...

Lees verder
4 jaar geleden

Een speciaal hanengekraai!

Wat kan een ‘eenvoudig’ hanengekraai bewerken? Het kan tot bekering en herstel leiden als we onze oren openen om het te horen. Heeft u ook al eens zo’n hanengekraai ervaren? “En onmiddellijk, terwijl hij [Petrus] nog sprak, kraaide [de] haan” (Luk. 22:60). Wat een indrukwekkende scène! Een duistere, koude nacht, zacht flikkerend vuur, ruwe soldatenstemmen, een Aangeklaagde die ons medeleven verdient, boosaardige aanklagers. En in het midden van deze situatie bevindt Petrus zich. Ondertussen heeft hij voor de derde keer...

Lees verder
4 jaar geleden

Bergen en dalen

Wie kent niet hoogten in zijn leven? En wie kent niet de daarop volgende “afdaling”? Een voortdurend levendig onderwerp voor gelovigen! Overal waar valleien zijn, is er ook een top. Soms moet men door een lange en diepe vallei om (weer) eens op een top te komen. Aan de andere kant kan men ook heel snel van de top in het dal geraken – sneller dan iemand hem misschien lief is. Natuurlijk gaat het mij niet om een geografisch artikel...

Lees verder
4 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (14 – slot)

Schriftplaatsen: Genesis 22:19 Abraham keert terug “Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Berseba. En Abraham bleef in Berseba wonen” (Gen. 22:19). In dit vers wordt Izak niet meer genoemd. Het lijkt erop dat de Heilige Geest de indruk wil wekken, dat Izak op de berg gebleven is. Daarbij mogen we eraan denken, dat de Heer Jezus na het volbrachte werk in de hemel opgevaren en sindsdien niet meer naar de aarde teruggekeerd...

Lees verder
4 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (13)

Schriftplaatsen: Genesis 22:15-18 De Engel van de HEERE roept voor de tweede maal “Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken …” (Gen. 22:15-17). De Heer riep Abraham een tweede keer. Bij de eerste keer had Hij...

Lees verder
4 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (12)

Schriftplaatsen: Genesis 22:13-14 Een ram in het struikgewas “Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas” (Gen. 22:13). God is nooit zonder uitweg. Juist de menselijke verlegenheden zijn Zijn gelegenheden. Ook op het moment dat een plaatsvervangend offer voor Izak nodig was, had Hij een weg om Zich te verheerlijken: een ram dat met zijn hoorns verstrikt zat in het struikgewas, stond er klaar voor....

Lees verder
4 jaar geleden

Gods woonplaats (5)

Gemeente / elke gelovige Schriftplaatsen: Efeze 2 vers 22; 1 Korinthe 6 vers 19 8. Maar beschouw de wonderen van Gods genade. De Geest van God werd uitgezonden, vanaf een verheerlijkte Christus en van de Vader, en we hebben nu een woning van God, die door de Geest werd gevormd (Ef. 2:22). Iedereen die in de Heer Jezus gelooft is een levende steen in dit geestelijke huis dat “opgroeit tot een heilige tempel in de Heer”. Hoe wonderbaar is de...

Lees verder
4 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (11)

Schriftplaatsen: Gen. 22:11-12 De engel van de Heer grijpt in “Maar de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Toen zei Hij: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets …” (Gen. 22:11,12). Tot dan toe had God zwijgend toegezien. Maar toen Abraham het mes al in zijn hand hield om zijn zoon te slachten, riep Hij hem twee maal vanuit de hemel...

Lees verder
4 jaar geleden

Gods woonplaats (4)

Jezus Christus Schriftplaatsen: Johannes 1 vers 14; Johannes 2 vers 19 7. Tussen Maleachi en Mattheüs liggen enkele eeuwen van stilte, als plotseling de heerlijkheid naar Immanuel’s land terugkeert. God Zelf is gekomen! “Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent” (Mal. 3:1). En hoe komt Hij? We zien hoe de hemel geopend is en Zijn dienaren met vreugde bij de komst hun Schepper op aarde dienen. Echter, als we naar de aarde kijken...

Lees verder