Nederigheid

13 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 dag geleden

De profeet Daniël (15)

Bijbelgedeelte: Daniël 4 vers 8-19   Daniël 4 vers 8: 8. Totdat ten slotte Daniël – zijn naam is Beltsazar, naar de naam van mijn god – bij mij binnentrad, in wie ook de geest van de heilige goden is. Ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom: 9. Beltsazar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de heilige goden in u is en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de...

Lees verder
6 maanden geleden

Gered om te dienen

2 Korinthe 4 vers 1 en 2: 1. Daarom, nu wij deze bediening hebben, naardat ons barmhartigheid bewezen is, worden wij niet moedeloos; 2. Maar wij hebben verworpen de verborgen dingen van de schande, daar wij niet wandelen in sluwheid of het Woord van God vervalsen, maar door het openbaren van de waarheid onszelf aan elk menselijk geweten aanbevelen voor Gods aangezicht. Paulus spreekt in 2 Korinthe minstens zeven keer over bediening (3:7,8,9; 4:1; 5:18; 6:3; 9:13). In elk van...

Lees verder
8 maanden geleden

Gastvrijheid (20)

1 Petrus 4 vers 9: “Wees gastvrij voor elkaar, zonder mopperen.” De gewoonte van gastvrijheid (deel twintig) We hebben dit vers al in zijn context bekeken, maar ik wil enkele toepassingen maken voor vandaag. Petrus zegt ons onze huizen te openen en tegen elkaar te zeggen: “Welkom, in mijn huis, doe alsof je thuis bent,” of zoals de Spaanse spreker zou zeggen: “Mi casa es tu casa (Mijn huis is jouw huis).” Een open huis en een open hart kunnen...

Lees verder
9 maanden geleden

Misschien …

Het woord “misschien” of “wie weet” of “wellicht” krijgt in de mond van verschillende dienaren van God een bijzondere dimensie en onthult hun goede innerlijke toestand. Kaleb Jozua 14 vers 12: “Nu dan, geef mij dit bergland, waarover de HEERE op die dag gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de Enakieten waren, en grote versterkte steden. Misschien zal de HEERE met mij zijn, zodat ik hen verdrijf, zoals de HEERE gesproken heeft.” Kaleb zwierf...

Lees verder
1 jaar geleden

Het leven van David (16)

2 Samuël 6 vers 6-23 David en het “ongeluk” met de ark van het verbond (2 Sam. 6:6-11) Het komt nu zoals het moet: Het vee struikelt en de heilige ark dreigt op de grond te vallen. Uzza wil dit voorkomen en grijpt de ark van God. Volgens Exodus 4 vers 15, heeft dit de dood ten gevolge. “Goed gedacht is nog niet gedaan.” Dit is ook een belangrijke les voor ons vandaag. Niet alleen onze motieven zijn van belang...

Lees verder
1 jaar geleden

Paulus spreekt tot de oudsten van Efeze (1)

Handelingen 20 vers 17-24 Inleiding In deze indrukwekkende toespraak van Paulus tot de oudsten van Efeze kunnen we twee delen zien: Vers 17-27: Een terugblik op het opbouwwerk van de apostel in Efeze; Vers 28-38: Een beeld van de neergang in Efeze na het vertrek van Paulus Deze twee delen beschrijven de twee fasen in het christelijk getuigenis op aarde: a) De opbouwfase Het is de tijd van de apostelen. In hun bediening bouwden ze op. Wanneer Paulus hierover spreekt...

Lees verder
1 jaar geleden

Bij iemand gaan zitten …

Job 2 vers 13; Ezechiël 3 vers 15; Johannes 4 vers 6; Handelingen 8 vers 31; Handelingen 16 vers 13 Ezechiël “Zo kwam ik bij de ballingen van Tel-Abib, die bij de rivier de Kebar woonden. Ik verbleef waar zij woonden. Ik verbleef daar ontzet in hun midden, zeven dagen” (Ezech. 3:15). Ezechiël had een buitengewoon visioen van de heerlijkheid van God en van de “wagen van zijn regering” (Ezech. 1). “Boven het gewelf” zag hij “iets wat leek op...

Lees verder
1 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (14)

Bijbelverzen: Johannes 21 vers 22 Stap 7: De persoonlijke navolging, de persoonlijke opdracht   De Heer herstelde Petrus in de persoonlijke en publieke sfeer en gaf hem tegelijkertijd een opdracht. Vandaag komen we bij de laatste stap in Petrus’ herstel, in die zin dat de Heer Petrus opnieuw persoonlijk roept om Hem te volgen. Daarom lezen we Johannes 21 vers 22: “Jezus zei tot hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan? Volg...

Lees verder
3 jaar geleden

Daniël, de zeer gewenste

  God geeft ons in Zijn Woord fragmenten uit het leven van vele jonge mensen. Sommigen worden in het algemeen gekenmerkt doordat zij de wil van God afwijzen. Anderen tonen hoogten en diepten. Weinigen worden gekenmerkt door een evenwichtig godvrezend leven. Iemand, op wie dit van toepassing is, is Daniël. En hij is ook iemand die in zijn leven al de erkenning van God ervaart. Zo wordt hij meerdere keren “een zeer gewenste” genoemd (Dan. 9:23; 10:11; 10:19). Deze waardering...

Lees verder
9 jaar geleden

Christus en het huis van Simon, de farizeeër

Het huis was geveegd en op orde, maar helaas, het was leeg! Simon, de gastheer, was punctueel geweest in het observeren van de verbodsbepalingen, van de rituelen en ceremoniën van de wet. Maar er was geen liefde in zijn hart of in zijn huis. En de verschillende geschenken en offers van de farizeeër konden het geweten van de trotse man niet vrij maken. Hij reinigde alleen “de buitenzijde van de kom”. Het hart waaruit de uitgangen van het leven komen,...

Lees verder