8 maanden geleden

Gered om te dienen

2 Korinthe 4 vers 1 en 2:
1. Daarom, nu wij deze bediening hebben, naardat ons barmhartigheid bewezen is, worden wij niet moedeloos;
2. Maar wij hebben verworpen de verborgen dingen van de schande, daar wij niet wandelen in sluwheid of het Woord van God vervalsen, maar door het openbaren van de waarheid onszelf aan elk menselijk geweten aanbevelen voor Gods aangezicht.

Paulus spreekt in 2 Korinthe minstens zeven keer over bediening (3:7,8,9; 4:1; 5:18; 6:3; 9:13). In elk van deze gevallen gebruikt hij het Griekse woord “diakonos” of een vorm daarvan om de dienst te beschrijven.

Er zijn drie Griekse woorden die gebruikt worden om een dienaar te beschrijven, “doulos,” “diakonos,” en “litourgos.” Een handige manier om te onthouden wat elk van hen benadrukt zijn drie woorden: positie, praktijk en lof!

Iedere gelovige is een “doulos,” een dienaar van Jezus Christus, dit is onze positie in Christus. Dit woord “diakonos” heeft de gedachte aan met name de dienst zelf. Het woord “litourgos” gaat over de wijze waarop wij dienen, als een weg van aanbidding van de Heer.

In het vers van vandaag erkent Paulus nederig, dat de Heer hem heeft geroepen tot een bijzondere dienst als dienaar van het nieuwe verbond, dat hij in hoofdstuk 3 had afgezet tegen het oude verbond. Hij wist dat zijn roeping tot dit dienstwerk geheel gebaseerd was op de barmhartigheid van God en dat hij daarvoor niet bekwaam was (3:5-6).

Paulus schreef aan Timotheüs: “… mij die vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was; maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof” (1 Tim. 1:13). God bewees Paulus barmhartigheid door hem in dienst te stellen (1 Tim. 1:12).

U en ik hebben misschien niet dezelfde bijzondere bediening als Paulus, maar ieder van ons is gered om te dienen. Ons leven moet een levend getuigenis zijn van de genade en barmhartigheid van God.

Maar in de wereld waarin wij leven is het gemakkelijk dit uit het oog te verliezen en op een zijspoor te raken of zelfs te ontsporen door ontmoediging. Zoals Paulus zich bemoedigde door zich Gods barmhartigheid te herinneren en wat de Heer had gedaan, zo moeten wij dat ook doen!

Als we effectief willen zijn in de dienst die de Heer ons heeft gegeven, moeten we de waarheid van het Woord van God manifesteren in ons dagelijks leven. Uitleven wat we weten dat waar is uit het Woord van God!

Zo moet het woord “bediening” in 2 Korinthe worden gebruikt. Het is niet zozeer iets wat we doen, als wel iets wat door ons leven wordt getoond! Het is het karakter van Christus, dat in en door mij wordt geleefd!

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW