1 jaar geleden

Gastvrijheid (20)

1 Petrus 4 vers 9:
“Wees gastvrij voor elkaar, zonder mopperen.”

De gewoonte van gastvrijheid (deel twintig)

We hebben dit vers al in zijn context bekeken, maar ik wil enkele toepassingen maken voor vandaag. Petrus zegt ons onze huizen te openen en tegen elkaar te zeggen: “Welkom, in mijn huis, doe alsof je thuis bent,” of zoals de Spaanse spreker zou zeggen: “Mi casa es tu casa (Mijn huis is jouw huis).”

Een open huis en een open hart kunnen een leven voor altijd veranderen! Eerst kan het je eigen leven veranderen en daarna zal het een impact hebben op anderen. Zoals we samen in deze serie hebben bestudeerd, betekent het woord gastvrijheid het liefdevol ontvangen van een gast of het vriendelijk verwelkomen van een vreemdeling. Het woord “welkom” is afgeleid van het Oudengelse wilcuma, een zelfstandig naamwoord dat “een gewenste gast” betekent.

In veel huizen hebben we tegenwoordig wat we noemen “welkomstmatten.” Dat zijn matten die heel decoratief kunnen zijn, maar oorspronkelijk waren ze bedoeld om het vuil en het stof van de voeten te vegen van degenen die het huis binnenkomen. Wat een geweldig beeld geeft dit voor ons: onze huizen zouden open moeten staan als een plaats voor hen die binnenkomen om het vuil en het stof van deze wereld van zich af te vegen.

Dit wordt in de hele Bijbel geïllustreerd. In bijbelse tijden waste de knecht van het huis, en soms zelfs de eigenaar, de voeten van zijn gasten of voorzag hen van water om hun eigen voeten te wassen. Zij bukten zich en wasten en veegden de voeten van degenen die binnenkwamen. De Heer Jezus illustreerde dit in Johannes 13. Lukas 22 vers 24 wijst erop, dat de discipelen ruzie maakten over wie de grootste onder hen was, een houding die de bereidheid om zich te bukken om voeten te wassen uitsluit. Toen Jezus ertoe overging hun voeten te wassen, waren ze geschokt. Zijn handelingen dienen ook als symbool van geestelijke reiniging (vs. 6-9) en als model van christelijke nederigheid (vs. 12-17). Door de voeten van Zijn discipelen te wassen, leerde Jezus de les van onbaatzuchtige dienstbaarheid, die op voortreffelijke wijze werd geïllustreerd door Zijn dood aan het kruis.

Als we onszelf hoog achten, zullen we ons niet verlagen om de voeten van onze gasten te wassen. We zullen geen echt hart van gastvrijheid kunnen hebben. Onze gezegende Heer heeft ons het voorbeeld gegeven van hoe dit eruit ziet. Mogen wij het voorbeeld volgen dat Hij heeft gegeven!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW