Luther

19 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 jaar geleden

Maarten Luther (5)

Rijksdag te Worms Al zou je alleen al naar de geloofsmoed van deze bijzondere man kijken, is er al genoeg stof om over na te denken. Heb ik, heb jij ook zoveel over voor de zaak van de Heer Jezus? Luther en Karel V Leo, zoon van Lorenzo de doorluchtige, die zich alzo getrotseerd zag door Luther, de zoon van Mansfelds mijnwerker, ging nu om hulp naar Karel V. Hij herinnerde de jeugdige keizer aan de pas afgelgde beloften om...

Lees verder
15 jaar geleden

Maarten Luther (6)

Zoals we de vorige keer al gezien hebben, bevond Luther zich voor de vergadering. Nu stond hij daar dan. Een magere kloosterling zonder gestalte of schoonheid. Geen sensationele aanblik. De keurvorsten en keizer Karel, de beheerser van de halve wereld, stonden oog in oog … Luther voor de vergadering Zoals we de vorige keer al gezien hebben, bevond Luther zich voor de vergadering. Nu stond hij daar dan. Een magere kloosterling zonder gestalte of schoonheid. Geen sensationele aanblik. De keurvorsten...

Lees verder
15 jaar geleden

Maarten Luther (7)

Hoewel het Duitse volk in Luther zijn held zag, zagen we al dat er voor Karel V, die een Spanjaard was en fanatiek rooms, een duidelijke andere beslissing was gevallen. Luther en zijn aanhangers werden in de rijksban gedaan, en de verbranding van hun geschriften werd bevolen. Deze beslissing echter… Hoewel het Duitse volk in Luther zijn held zag, zagen we al dat er voor Karel V, die een Spanjaard was en fanatiek rooms, een duidelijke andere beslissing was gevallen....

Lees verder
15 jaar geleden

666 – Deel III

In verband met de twee artikelen over satanisme nog het volgende: Het oude “beschermings- en aanvalslied” van de Reformatie is weliswaar niet nieuw en “modern”, maar gelijk heeft hij steeds nog, die beste Maarten Luther:   Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet Zijn hulp verschijnen! De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als...

Lees verder
15 jaar geleden

Maarten Luther (3)

Voordat Luther verhoord werd te Augsburg gebeurde er eerst nog iets anders. In de lente van 1518 werd te Heidelberg een algemene vergadering van de Augustijnerorde gehouden, waarbij Luther, op uitnodiging, tegenwoordig was. Zijn vrienden, de plannen en de verraderlijkheid … De Schrift alleen … Luther te Heidelberg (1518) Voordat Luther verhoord werd te Augsburg gebeurde er eerst nog iets anders. In de lente van 1518 werd te Heidelberg een algemene vergadering van de Augustijnerorde gehouden, waarbij Luther, op uitnodiging,...

Lees verder
15 jaar geleden

Maarten Luther (4)

Nu kunnen wij een ogenblik stilstaan, teneinde enige handelende personen op het toneel van dit woelige tijdperk te vermelden. De eeuw van de Hervorming is een van de merkwaardigste in de geschiedenis, wat betreft het aantal grote mannen en belangrijke gebeurtenissen. Maarten Luther, de man die door… Merkwaardige mannen uit de zestiende eeuw Nu kunnen wij een ogenblik stilstaan, teneinde enige handelende personen op het toneel van dit woelige tijdperk te vermelden. De eeuw van de Hervorming is een van...

Lees verder
15 jaar geleden

Een merkwaardige droom van Luther

Eens had Luther een merkwaardige droom. Hij droomde dat de duivel bij hem kwam met een grote rol in de hand. De rol was breed en lang en dicht beschreven, die hij voor de ogen van Luther loswikkelde, hem verzoekende het te lezen. Luther deed dit, en bemerkte dat het een opsomming van zonden was. Tevergeefs trachtte Luther, al lezende, een zonde te vinden die hij niet bedreven had, doch de lijst klopte. Ja, zelfs kwamen hem, al lezende, telkens andere...

Lees verder
15 jaar geleden

Maarten Luther (2)

Porta paradisi: een geopende deur van het paradijs De open deur Omdat Luther1 door de kloosterleiding voor het ambt van priester bestemd werd, ging hij verder studeren aan de hogeschool van het klooster die met de stedelijke universiteit verbonden was.Na de reis naar Rome werd hij in 1511 in het klooster te Wittenberg geplaatst. In de zuidwesthoek van dit klooster lag een kleine, verwarmde torencel tussen de slaapzalen en de brouwerij. Hier mocht hij als subprior wonen. Een subprior was...

Lees verder
15 jaar geleden

Maarten Luther (1)

Heeft de Reformatie vandaag ook nog iets te zeggen? Gelofte Maarten Luther werd in 1483 in Eisleben geboren; Eisleben ligt in Saksen in Zuid-Duitsland. Maarten Luther kwam uit een eenvoudig boeren- en mijnwerkersgezin. Zijn vader wilde dat hij een goede positie in de wereld zou krijgen en liet hem daarom aan de universiteit van Erfurt rechten studeren. Zijn moeder voedde hem op in het angstige geloof in de duivel en zijn aanhang, bosgeesten en dwaallichten, heksen en tovenaars, die erop...

Lees verder