18 jaar geleden

Een merkwaardige droom van Luther

Eens had Luther een merkwaardige droom. Hij droomde dat de duivel bij hem kwam met een grote rol in de hand. De rol was breed en lang en dicht beschreven, die hij voor de ogen van Luther loswikkelde, hem verzoekende het te lezen. Luther deed dit, en bemerkte dat het een opsomming van zonden was.

Tevergeefs trachtte Luther, al lezende, een zonde te vinden die hij niet bedreven had, doch de lijst klopte. Ja, zelfs kwamen hem, al lezende, telkens andere zonden in de herinnering van lang geleden die niet eens op de lijst stonden.

Toen hij de rol gelezen had, vroeg hij de duivel: “Zijn dit al mijn zonden?” – “Neen”, antwoordde de duivel. – “Laat ze mij dan allemaal lezen”, zei Luther. De duivel verdween, om kort daarna terug te komen met een even grote, maar nog dichter beschreven rol. En weer voelde Luther het verpletterende gewicht van zijn zondelast.

Weer vroeg hij: “En, zijn ze het nu allemaal?” – “Ja,” antwoordde de duivel, “nu is de lijst compleet”. – “Dan,” zei Luther, “mag je mijn pen nemen, en in rode letters over de rol schrijven: “Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigde mij van alle zonde!”

Toen verdween de duivel; Luther werd wakker en dankte God voor Zijn genade.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW