18 jaar geleden

666 – Deel III

In verband met de twee artikelen over satanisme nog het volgende:

Het oude “beschermings- en aanvalslied” van de Reformatie is weliswaar niet nieuw en “modern”, maar gelijk heeft hij steeds nog, die beste Maarten Luther:

 

Een vaste burcht is onze God,

een toevlucht voor de Zijnen!

Al drukt het leed, al dreigt het lot,

Hij doet Zijn hulp verschijnen!

De vijand rukt vast aan

met opgestoken vaan;

hij draagt zijn rusting nog

van gruwel en bedrog,

maar zal als kaf verdwijnen!

 

Geen aardse macht begeren wij;

die gaat welras verloren!

Ons staat de sterke Held ter zij

die God ons heeft verkoren.

Vraagt gij Zijn naam, zo weet,

dat Hij de Christus heet,

Gods Eengeboren Zoon,

Verwinnaar op de troon.

De zege is ons beschoren!

 

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid

en zal geen duimbreed wijken.

Beef, satan! Hij, Die ons geleidt,

zal u de vaan doen strijken!

Delf vrouw en kinderen het graf,

neem goed en bloed ons af,

het brengt u geen gewin:

wij gaan ten hemel in

en erven koninkrijken!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW