Kinderen van God

11 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Onze Vader in de hemelen … Mattheüs 6 vers 9

Het kan zijn dat de term “Vader” de meest gebruikte naam is in gebed. Maar het kan ook zijn, dat velen die het gebruiken niet echt in de familie van God zijn, en daarom God niet echt kennen als hun Vader. Velen denken dat God de Vader van ons allemaal is, van gelovigen en ongelovigen, omdat Hij onze Schepper is. Ze zouden zelfs Maleachi 2 vers 10 kunnen citeren: “Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons...

Lees verder
7 maanden geleden

Heeft mijn leven wel zin?

Mattheüs 10 vers 29-31: “Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet één van hen zal op de aarde vallen zonder uw Vader. Van u echter zijn zelfs de haren van uw hoofd alle geteld. Weest dus niet bang; u gaat vele musjes te boven.” Jezus illustreert mussen om te benadrukken, dat zelfs niet één van deze schijnbaar onbeduidende vogels op de grond valt zonder de wil van God. Wat een prachtige herinnering aan de voortdurende zorg en...

Lees verder
12 maanden geleden

Vanaf de eerste dag (3)

Efeze 2 vers 1-3; 1 Petrus 1 vers 14   Nu komen we bij iets, dat heel belangrijk is voor het leven van de christen “vanaf de eerste dag,” maar dat we zo moeilijk kunnen bevatten: Het christelijke leven is een wandelen in overeenstemming met de wil van God. U zou kunnen zeggen: Iedereen weet dat! – Maar kom op, beste vriend! Van deze waarheid hebben we praktisch alleen zoveel begrepen als we haar in ons leven in praktijk brengen....

Lees verder
1 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (22)

Open deze link en u leest “Tegenstellingen – Eens en nu (22)”. Tegenstellingen – eens en nu (22) Slot      

Lees verder
1 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (21)

“… is Christus […] voor goddelozen gestorven” (Rom. 5:6). “… dat wij kinderen van God genoemd zouden worden” (1 Joh. 3:1). Goddeloos & kind van God Niet alleen, dat wij mensen God aan de kant gezet hebben, maar wij hebben Hem volledig losgelaten. De kern van de zonde, zoals gezien in Adam en Eva, is het verlangen om als God te zijn (Gen. 3:5). Iedere zondaar is in de ware zin van het woord “los van God.” Wij vinden dit...

Lees verder
1 jaar geleden

Paulus (3): Zijn hart

Filippi 1 vers 8 “Want God is mijn getuige hoezeer ik naar u allen verlang met [het] hart van Christus Jezus” (Fil. 1:8). Hier zien we iets van innige gevoelens van Paulus voor de gelovigen in Filippi en hij roept God aan als getuige. Wie is een grotere getuige dan Hem, Die als enige de harten kent en die ook onze diepste gevoelens kent? Dit toont ons hoe diep en hoe echt de gevoelens van Paulus voor de gelovigen in...

Lees verder
1 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (10)

“God … heeft ons … toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus” (Ef. 2:5). Dood en levend Toen God Adam en Eva het verbod gaf om van die ene boom te eten, verbond Hij dit met een dreiging van de gevolgen: “… want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Gen. 2:17). Ten eerste kwam de dood in deze wereld door de zondeval – vanaf dat moment waren Adam en Eva...

Lees verder
2 jaar geleden

Het antwoord van de Christen op de chaos in onze cultuur

Leestijd: 9 minuten Rellen in de straten, branden in steden, een wereldwijde pandemie, actief racisme, een stijgend aantal moorden in het hele land … het zijn vreemde en moeilijke tijden! Wat is de oorzaak en wat is het antwoord voor dergelijke politieke en sociale onrust in onze huidige maatschappij? Hoe moeten de volgelingen van Jezus Christus reageren? Er zijn zoveel stemmen en meningen die onze aandacht opeisen. Politieke stemmen en stemmen van Black Lives Matter1 stellen oplossingen voor, terwijl stemmen...

Lees verder
2 jaar geleden

De Zoon spreekt over het huis van Zijn Vader (06)

Johannes 14 vers 1-3: 1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Eerst het doel,...

Lees verder
3 jaar geleden

Het deel van de verlosten in de hemel (3)

Johannes 1 vers 12; 14 vers 2   Als kinderen van God in het huis van de Vader Wat we tot nu toe hebben genoemd, is nog niet alles wat het Woord van God ons vertelt over het deel van de verlosten in de hemel. We hebben een bepaalde betrekking met God die door genade is gevestigd. In de hemel zullen we genieten van de vrucht van deze betrekking. We zijn kinderen van God; we zijn het nu. Jezus, de...

Lees verder