Godsdienstige systemen

66 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg – (2)

Verkeerd gebruik van de vrijheid Hoofdstuk 2 “Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt”. Dat is inderdaad een een gezegende positie en roeping, die aan alle ware kinderen van God gegeven is. Maar reeds de Galaten moesten voor het gevaar gewaarschuwd worden, de vrijheid als een aanleiding voor het vlees te gebruiken (Gal. 5:1,13). Hoe gemakkelijk de Christelijke vrijheid op verkeerde manier gebruikt kan worden, leren wij ook door het voorbeeld van de gelovigen in Korinthe. Zorgen om de zwakke...

Lees verder
8 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg – (3)

Vrijheid of onafhankelijkheid? Hoofdstuk 3 Wij leven, zoals wij al gemerkt hebben*, in zeer ernstige dagen, wat het getuigenis van de gemeente van God in deze wereld betreft. God heeft ons in Zijn genade door Zijn woord ons op deze dagen voorbereid (2 Tim. 3:1), en ook had de apostel Paulus in zijn afscheidsrede in Miléte in het bijzonder voor de gevaren van binnen uit gewaarschuwd (Hand. 20:30). Nu, wij bevinden ons vandaag midden in deze gevaren, en het schijnt...

Lees verder
8 jaar geleden

Christenen en wondergenezingen (1)

God heeft wonderen gedaan en Hij doet ook vandaag wonderen. Hij is in staat dingen te bewerken, die wij met natuurwetten niet verklaren kunnen. Dat is onbestreden. Maar zijn de wondergenezingen, waarvan vandaag vaak sprake is, echte machtsbewijzen van God? Beleven wij werkelijk, dat de wondergaven van de begintijd opnieuw opleven? Zulke vragen zijn gerechtvaardigd en wij willen hen in deze artikelen eens nagaan. We kunnen zeker niet alles beoordelen, wat op deze aardbol “wondergenezing” genoemd wordt. Het is ook...

Lees verder
9 jaar geleden

Aanbidding (deel 2 – slot)

Christelijke aanbidding II In het Oude Testament leest men indrukwekkende getuigenissen van gelovigen, die een persoonlijke relatie met God beoefenden en Hem aanbaden – zowel in het dagelijkse leven als ook in verbinding met de rituele offerdienst. Als Gods Zoon mens wordt en Zich op de aarde aan de mensen openbaart, brengt Hij ook voor de aanbidding iets nieuws: “Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid;...

Lees verder
9 jaar geleden

Aanbidding (deel 1)

Deel I Aanbidding in het Oude Testament Bidt u God aan? Wat is eigenlijk aanbidding? Is het een rustige Worship-CD opzetten en in gedachten bij God zijn? Is het op een bergtop staan een een geweldig scheppingspanorama bewonderen? Is het in een samenkomst als gemeente een “aanbiddingslied” zingen, van het brood eten en uit de kelk drinken? Of is het iets heel anders? In een kleine serie willen we ons met dit machtige thema bezighouden – aanbidding. In de eerste...

Lees verder
9 jaar geleden

Kerkelijke huwelijksvoltrekking

Oude en nieuwe trends Vroeger – bedoeld wordt voor 20-30 jaren en nog meer jaren – was het voor de meeste christenen buiten de grote kerken gebruikelijk, zich uitsluitend op het bureau van de burgerlijke stand te laten trouwen, om daar echtgenoot en echtgenote te worden. Eigenlijk was er alleen in de grote kerken, in de Rooms-Katholieke kerken en in de Evangelische1 kerken boven de burgerlijke huwelijksvoltrekking uit ook nog een kerkelijk huwelijk, waarbij men voor de priester of predikant...

Lees verder
10 jaar geleden

Gij zult Mijn getuigen zijn …

“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God” (Ps. 14:1b) Zo is het momenteel toch eigenlijk gesteld met ons land en volk als geheel gezien. Men heeft als geheel de bijbel los gelaten, het Woord van God. Ons land leeft – als geheel gezien – zonder God en velen zeggen in hun hart: “Er is geen God, dus kan ik en moet ik gewoon mijn eigen gang gaan”. Is het dan zo vreemd wat er gebeurt op politiek...

Lees verder
12 jaar geleden

Over Alle(r)heilig(en) gesproken: heiligheid

Met “Allerheiligen” worden heiligen – hieronder worden dan gelovigen verstaan die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus – herdacht”. Dit is één van de betekenissen van “Allerheiligen”. In dit artikel wordt aangetoond dat ieder die gelooft in de Heer Jezus – met wel of niet een bijzonder getuigenis, wel of niet een martelaar – in Hem nu al geheiligd is, of wel nu al een “heilige” is. Dit is een grote bemoediging en...

Lees verder
13 jaar geleden

Contemplatieve Christendom (2) – Bloemlezing Nieuwsbulletin nr. 15

Het contemplatieve christendom is de nieuwste vloedgolf die op de evangelische en de orthodox reformatorische wereld aan komt rollen. Deze golf is groter en ingrijpender dan de hypes van de laatste jaren. Zelfs de doelgericht leven hype verbleekt erbij. De golf heeft de verwoestende kracht van een tsunami … Dit uittreksel geeft een indruk van de onrustbarende ontwikkeling van het contemptatieve christendom en wordt op Frisse Wateren gepubliceerd om u hiervan een indruk te geven en u hierover te informeren....

Lees verder
13 jaar geleden

De Da Vinci Code (IV – slot)

In het midden van de 20e eeuw werden aan de westoever van de Dode Zee in verschillende spelonken de wel meest sensationele antieke vondsten van de Schrift, die toen gedaan zijn, aan het licht gebracht … “Natuurlijk heeft het Vaticaan in voortzetting van haar traditie van versluiering en informatie-onderdrukking met alle middelen geprobeerd, de publicatie van deze geschriften te verhinderen”, aldus Dan Brown. De vondsten van de Dode Zee In het midden van de 20e eeuw werden aan de westoever...

Lees verder